Politechnika Warszawska - strona 557

Ściana berlińska a mur-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Ścianę berlińska a mur Ściana berlińska to sposób umocnienia skarp, zabezpieczenia wykopów. Jest to ściana podpierająca z kotwiami gruntowymi. Wierci sie szczeline (srednica 2- 2,5), wprowadza się belke dwuteowa. Kotwie wprowadzane są do gruntu przez

Ściany wieńcowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Ściany Wieńcowe Połączenie Belek w narożach ścian wieńcowych W celu zapobieganiu rozsunięciu się np. na obłap. Pozostawiono ostatki czyli końcówki belek za złączem Między belki wstawiono kołki (teble) zabezpieczające ściany przed wypaczeniem, złącz...

Czynniki produkcji - Kapitał finansowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Czynniki produkcji: -Kapitał finansowy: zamrożony kapitał w materiałach i surowcach; zamrożony kapitał w urządzeniach. - Przedmiot produkcji: materiały i surowce; półwyroby. - Załoga: personel wykonawczy; personel inżynieryjno-techniczny; kadra zarządcza; personel administracyjny; inny personel. ...

Czynniki wymagające zmiany w zarządzaniu produkcją

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Czynniki wymagające zmiany w zarządzaniu produkcją: - zwiększająca się częstotliwość zmian wymagań klientów - szybki dostęp technologiczny -szybki dostęp w zakresie organizacji - stałe poszerzanie się asortymentu wyrobów - skracanie cykli życia wyrobów - odchodzenie od produkcji masowej, wyrob...

EOQ- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

EOQ- wraz ze wzrostem wielkości zamówienia wzrasta poziom przeciętnych zapasów, a to z kolei powoduje spadek kosztów tworzenia i wzrost kosztów utrzymania zapasów. EOQ ma pewne ograniczenia. Wykorzystanie tego modelu gwarantuje nam minimalny poziom łącznych rocznych kosztów związanych z zapasami pr...

Metody kontaktu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Metody kontaktu- wykrywanie określonych nieprawidłowości. Detekcja jest realizowana przez czujnik lub inny mechaniczny element systemu Poka-Yoke. Może to być odpowiednio zaprojekto-wane oprzyrządowanie, w którym są zamontowane elementy mechaniczne...

Model cyklu zamawiania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

Model cyklu zamawiania: Opiera się na 2 parametrach: poziomie maksymalnym i punkcie zamawiania. W tym modelu w stałych punktach czasowych sprawdzany jest poziom zapasu. Jeżeli poziom ten będzie niższy od poziomu maksymalnego, oznacza to, że należy założyć zamówienie w wysokości różnej różnicy międz...

Okres powtarzalności Xp

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Okres powtarzalności Xp - przedział czasu, po upływie którego nastąpi powtórzenie wykonania wszystkich operacji w danej komórce (przydzielonych do poszczególnych stanowisk) Cykl produkcyjny: C=Ot+Tk+Tt+Tm+Tos+Tod Ot- okres technologiczny cyklu produkcyjnego Tk- czas trwania operacji kontrolnych ...

Przesłanki powstawania zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Przesłanki powstawania zapasów: - Podstawowym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na materiały i towary jest wielkość planowanej sprzedaży produktów lub towarów. Gdyby przedsiębiorstwom udało się w pełni zrealizować strategię Just in Time

Rodzaje partii

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Rodzaje partii: - Produkcyjna (obróbkowa)- liczba detali (zespołów) wykonywanych przy jednorazowym nakładzie czasu przyg-zakoń na każdą z występujących w procesie technologicznym operację. - Próbna- liczba detali (zespołów) wykonana przed uruchomieniem właściwej produkcji w celu sprawdzenia popraw...