Politechnika Warszawska - strona 555

Mechanika techniczna - ćwiczenia - masa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Zadanie 4 Obliczyć przesunięcie pływającego żurawia, przenoszącego ciężar P1 = 2[T], jeśli wysięgnik z pozycji pionowej obróci się o kąt α = 30o. Ciężar żurawia P2 = 20[T]. Długość wysięgnika OA = l = 8[m]. Opór wody i ciężar wysięgnika pominąć. Współrzędna środka masy środka masy x pozostaje bez ...

Defekt masy i energia wiązania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Defekt masy i energia wiązania Defekt masy - różnica między sumą mas poszczególnych składników układu fizycznego a masą tego układu; dla jądra atom. złożonego z Z protonów i N neu...

Drgania tłumione - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Drgania tłumione. Równanie różniczkowe drgań tłumionych i jego rozwiązanie. Logarytmiczny dekrement tłumienia. Tłumienie krytyczne i nadkrytyczne Drgania Tłumione: β - Współ...

Fale elektromagnetyczne i ich własności - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Fale elektromagnetyczne i ich własności (prędkość rozchodzenia się, polaryzacja) Fala Elektromagnetyczna - Jest to fala poprzeczna powstała przez wzajemne sprzężenie pola magnetycznego i elektrycznego. Kierunek rozchodzenia się fali: E ↓ H...

Foton, jego energia i masa - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Foton, jego energia i masa Foton - cząstka elementarna niemająca ładunku elektrycznego, o masie spoczynkowej m0 = 0, spinie 1 ħ; jest nośnikiem oddziaływań elektr...

Linie sił pola elektrostatycznego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 287

Linie sił pola elektrostatycznego (definicja, przykłady dla ładunków punktowych). Pole jednorodne Siły elektrostatyczne działają wzdłuż linii pola Styczna do linii sił pola w danym punkcie wyznacza kierunek wektora natężenia E w tym punkcie Liczba linii na jednostkę przekroju poprzecznego jest pr...

Moment pędu - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Pęd. Moment pędu. Moment siły. Pęd - p = m*V F = dp/dt Moment Pędu (Kręt) - K = r x p = r x (m*v) r ↓ V = K = rmv = mωr2 Moment Siły - M = r x F |M|=|s|*|F|sin...

Pole grawitacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

Pole grawitacyjne (Prawo grawitacji Newtona. Energia w polu grawitacyjnym. Prędkości kosmiczne) Prawo Grawitacji Newtona: Fgr = G(Mm/r2) G=6,672*10-11 Energia w polu grawitacyjnym (praca siły zachowawczej): Ep(r) = Wp(r) = -GMm/r (…) … Pole grawitacyjne (Prawo grawitacji Newtona. Energia w polu ...

Mechanika techniczna - przykładowe zadania z ćwiczeń

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stefan Urbański
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Zad.1 Wyznaczyć równanie toru punktu materialnego, jego prędkość i przyśpieszenie, jeśli: . Zad.2 Tarcza kołowa obraca się dookoła osi z opóźnieniem , a prędkość początkowa

Teoria Zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Teoria Zapasów - Model 2 Firma przewozowa zużywa olej samochodowy w ilości 100l miesiecznie. Cena oleju wynosi 20 zł. za litr. Każde złożone zamówienie wiąże sie ze stałym kosztem 1000 zł. Olej musi być magazynowany w specjalnym budynku. Koszt magazynowania jednego litra oleju wynosi 5 zł. miesiecz...