Politechnika Warszawska - strona 535

Mosty ramownicowe z betonowym pomostem współpracującym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

Mosty ramownicowe z betonowym pomostem współpracującym Most pnei rzekę Crestawald w Sufers, Szwajcaria Jest to konstrukcja ramowa, ezterodźwigarowa, z betonową płytą współpracują­cą. Jej długość całkowita wynosi 32,5 m. a szerokość 3,5 m (rys. 6.64) [190]. Pracuje ona jak belka T-owa, w której pas...

Przyczółki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134

Przyczółki W tradycyjnych mostach drewnianych przyczółki całkowicie drewniane stosowano bardzo rzadko ze względu na małą trwałość drewna litego w środowisku grunto­wym (ulega działaniu grzybów). Tym niemniej w sytuacjach przymusowych były one wykonywane. W celu zabezpieczenia gruntu obustronnych s...

Komputer dialogowy - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Komputer dialogowy generowanie obrazu stanu urządzeń i sytuacji ruchowej na podstawie uzyskanych informacji z komputera sterowania miejscowego, przyjmowanie poleceń z digitajzera, przetwarzanie poleceń z digitajzera na polecenia proste przekazywane do komputera sterowania miejscowego, sprawdzanie...

Konfiguracja sprzętowa system u SOP - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Konfiguracja sprzętowa system u SOP-2. System SOP-2 składa się z trzech podstawowych grup urządzeń funkcjonalnych: urządzeń stacyjnych (nadawczych), zlokalizowanych w przekaźnikowni, w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń srp (przekaźniki torowe). urządzeń transmisyjnych, które stanowią pętle transm...

Przyczyny wprowadzenia nowego standard

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

przyczyny wprowadzenia nowego standardu łączności na kolei potrzeba globalnej interoperacyjności zbyt mała liczba kanałów w wykorzystywanym paśmie 450 MHz brak możliwości realizacji transmisji tor - pojazd Standard GSM-R przewiduje trzy oddzielne sposoby przesyłu danych: technikę przesyłania kr...

Urządzenia zdalnego sterowania ruchem

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Urządzenia zdalnego sterowania ruchem obejmują: wyposażenie nastaw­ni zdalnego sterowania (NZS), wyposażenie obiektów zdalnego lub miejsco­wego sterowania (OZS lub OS), linie tran...

Zakres obowiązywania aktów prawnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Zakres obowiązywania aktów prawnych Rozporządzenie 561/2006 stosuje się niezależnie od kraju rejestracji pojazdu, do przewozów drogowych wykonywanych na terytorium Wspólnoty oraz pomiędzy Wspólnotą a Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o

Metoda podwójnego pierwszeństwa 3 krok

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 406

Metoda podwójnego pierwszeństwa 3 krok do z C E FG CD + Nad B 190 120 w 125 130 70 G 210 40 25 wk 150 15-10 AG 255 95 80 w 195 40 DE 145 k 25 wk 55 85 k 10 - Brak 85 20-10 10 20 135 ...

Tabela przesuwu wagonów próżnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 301

Tabela przesuwu wagonów próżnych metodą dyspozytorską do z C D E F FG EG CD + Nad B 70 70 G 20 10 30 AG 5 15 20 40 DF 15 10 25 DE 10 10 - Brak 85 15 20 10 10 15 20 175 ΣΣ(ns) = 70x190 + 20x40 + 10x25 + 5x200 + 15x130 + 20x205 + 15x145 + 10x15 + 10x25 = 23 975 w...

Metoda Yardeiniego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Metoda Yardeiniego W metodzie tej również operuje się wartościami odchyleń czasowych ∆TiA, ∆TiB. Zakłada się tu możliwość wystąpienia różnych prędkości dla kier A i B, ale są one uśrednione. Poszukiwanie rozwiązania polega na tworzeniu pewnego zbioru prostych podziału drogi, optymalne rozwiązanie ...