Politechnika Warszawska - strona 536

Rodzaje pracy i sterowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Podaj istniejące dla sterowników wymagania dotyczące rodzajów pracy i sterowania. Wymagania dotyczące rodzajów pracy: powinien zapewniać pracę autonomiczną, powinien zapewniać pracę w ramach koordynacji liniowej lub obszarowej, możliwość pracy w cyklicznym lub acyklicznym syst. sterowania. Warunki ...

Wymagania programowe dla sterowników

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Podaj istniejące wymagania programowe dla sterowników. -badania typu (prototypy, egzemplarze serii próbnej) -badania wyboru (każdy wyprodukowany egzemplarz) Zakres badań -oględziny urządzenia -sprawdzenie zabezpieczeń przed porażeniem -badanie izolacji -próba funkcjonalna -badanie odporności...

Warstwy oprogramowania sygnalizacji w sterowniku mikroprocesorowym.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Scharakteryzuj warstwy oprogramowania układu realizacji programu sygnalizacji w sterowniku mikroprocesorowym Oprogramowanie - składa się z dwóch warstw: Warstwa systemowa - opracowana przez konstruktorów sterownika, jednolita dla danego urządzenia. Każda zmiana systemowa wiąże się ze zmianami cech...

Aplikacja VisVAP - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1813

Vissim - narysuj i opisz zaprojektowany na ćwiczeniu algorytm wprowadzany w APLIKACJA VisVAP *„pua” jest to plik tekstowy o budowie segmentowej, poszczególne segmenty podzielone są na nagłówki. Zawiera się tam informacje dotyczące m.in. nazw...

Sterowniki mikroprocesowe i ich zalety

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wymień znane tobie rodzaje sterowników mikroprocesorowych oraz scharakteryzuj zalety jakie związane są z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego. Sterownik mikroprocesorowy to taki który ma

Znaki pionowe o zmiennej treści - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Wymień znane tobie rozwiązania znaków pionowych o zmiennej treści Roletowe - wewnątrz znaku przewijają się kolejne znaki Z wyświetlaczami diodowymi i światłowodowe - diodowe 2-3 stany , światłowodowe -strzałki nad jezdniami Wyświetlacze prędkości - można podzielić na : a) listwowe (mechaniczne) b)...

Akumulatory - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Akumulatory: Na regale mieszczą się 4 palety. W przypadku akumulatorów, regał będzie 5 poziomowy. W rzędzie zostanie ustawionych 30 regałów. Dwa rzędy obok siebie i przerwa 3metrowa. Przerwa jest potrzebna dla wjazdu i obrócenia się wózka widłowego ...

Budynki administracyjne i socjalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Budynki administracyjne i socjalne Zakłada się, że pomieszczenia administracyjne i socjalne będą znajdowały się w jednym budynku. 1) biuro kierownika o powierzchni 30m2 2) pomieszczenie pracowników biurowych 16m2 3) pomieszczenie działu obsługi klienta 28 m2 4) pokój dyspozytora 20 m2 5) toalety (d...

Chłodnice - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Chłodnice: Na regale mieszczą się 4 palety. W przypadku chłodnic, regał będzie 3 poziomowy. W rzędzie zostanie ustawionych 30 regałów. Dwa rzędy obok siebie i przerwa 3metrowa. Przerwa jest potrzebna dla wjazdu i obrócenia się wózka widłowego z pale...

Silniki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Silniki: Na regale mieszczą się 4 palety. W przypadku silników, regał będzie 5 poziomowy. W rzędzie zostanie ustawionych 30 regałów. Dwa rzędy obok siebie i przerwa 3metrowa. Przerwa jest potrzebna dla wjazdu i obrócenia się wózka widłowego z paletą...