Politechnika Warszawska - strona 534

Własności modelu sys transportowego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Własności modelu sys transportowego:-struktura wiążąca , pkty powstania , przetwarzania i zanikania potoku ruchu,-charakterystyki techniczne,-potok ruchu wynikający z przemieszczania osób , ładunków ,-organizację wiążącą potok ruchu z elementami struktury systemu Model sys transp zawiera opis : -str...

Warunek nieujemność i addytywności potoku ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Warunek nieujemność i addytywności potoku ruchu. Potok płynący łukami sieci transp spełnia warunek nieujemności-NP. Warunek ten można odnieść do łuków w sieci , dróg w sieci oraz składowych potoku ruchu płynącego łukami sieci transportowej. Na składowych potoku ruchu o wartościach wyrażonych w taki...

Wymień podstawowe własności ST odwzorowane w jego modelu z krótkim kom...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Wymień podstawowe własności ST odwzorowane w jego modelu z krótkim komentarzem: Struktury sieci transportowej w postaci grafu struktury Charakterystyki zadane na łukach lub węzłach sieci o interpretacji obciążenia elementów struktury. Potok ruchu przepływający przez (obciążone ) węzły i łyki sieci...

Definicja więzów i stopni swobody

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

definicja więzów i stopni swobody. Stopnie swobody- liczba niezależnych współrzędnych, które są konieczne do opisania ruchu układu. N- punktów, k- równań więzów N= 3N- k liczna stopni swobody Więzy- Gdy na ruch nałożone są pewne ograniczenia to współrzędne nie są niezależne. Zmiana jakiejś współ...

Pęd punktu materialnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Pęd punktu materialnego- jest równy iloczynowi masy m i prędkości v punktu. Pęd jest wielkością wektorową, kierunek i zwrot pędu jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości. Suma wektorowa pędów wszystkich elementów ukł. inercjalnego pozostaje stała. Kręt punktu materialnego-

Układ inercyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Ukł.inercjalny, ukł. nieinercjalny Ukł.inercjalny- układ odniesienia względem którego każde ciało niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami porusza się bez przyspieszenia ( ruchem jednostajnym prostoliniowym...

Łuki Langera - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3101

Łuki Langera Belki systemu Langera przedstawiają połączenie belki kratownicowej równoległej oraz łuku wiotkiego [41]. Łuki tego systemu mogą mieć również pomost w formie belki złożonej (zamiast kratownicy) [16]. Rozwiązanie konstrukcyjne takieg...

Kratownica Towna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1708

Kratownica Towna Pierwszą kratownicą drewnianą, a nawet kratownicą w ogóle, była kratownica Towna zbudowana w 1820 roku [16], [24], [47], [49]. Jest to złożona, wielokrotna, gęsta, wykonana z bali połączonych ze sobą w węzłach. Łącznikami mogą ...

Most Sagastag w Schiers w Szwajcarii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Most Sagastag w Schiers w Szwajcarii Wybudowano w 1991 r. (rys. 6.56) [58]. Konstrukcja nośna ma postać ramy wielozastrzałowej z czteroma belkami podłuż­nymi. Zastrzały zostały zabezpieczone przed wyboczeniem za pomocą płyt drewnianych. Nie zaprojektowano dodatkowych belek poprzecznych. Pomost w po...

Most Suginoki w prefekturze Miyazaki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Most Suginoki w prefekturze Miyazaki, Japonia Obiekt ten wybudowano w 1997 roku [154]. Jest to czterodźwigarowy dwuprzegu-bowy mostu łukowy z jazdą górą z pomostem sprężonym (rys. 6.120 i 6.121). Jego długość całkowita wynosi 38,6 m. Całkowita długość pomostu wynosi 38,0 m, a roz­piętość łuku 34,0 ...