Politechnika Warszawska - strona 499

Na zmianę cyklu życia produktu mają wpływ

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Na zmianę cyklu życia produktu mają wpływ: -zmiany technologiczne -charakter popytu, moda, przejściowe zainteresowania -decyzje kierownictwa firmy o wycofaniu produktu z rynku 1.Faza początkowa-produkcja charakteryzuje się : wieloma wariantami, częstymi zmianami, brakiem ustabilizowanej jakości....

Projektowanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Projektowanie- wymyślenie wytworów zupełnie nowych lub przekształcenie już istniejących. Ogólna charakterystyka procesu projektowania: 1) projektowanie jest procesem iteracyjnym. W czasie projektowania, projektant czyni pewne założenia i przypuszczenia, które mają charakter hipotez. 2) P. postępuje...

Wymień rodzaje rezerwowania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Wymień rodzaje rezerwowania Rezerwowanie - zwiększenie niezawodności poprzez dodawanie elementów zapasowych, włączanych w zastępstwie zepsutych części R. strukturalne - wprowadzenie takich elementów bez których mogą pracować R. fukcjonalne - kiedy inne elementy urządzenia mogą przejąć funkcje eleme...

Wzornictwo przemysłowe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Algorytm procedury oceny jakości wzorniczej: 1.Czy produkt należy do klasy przedmiotów użytkowych? (Jeśli nie to: odstąpienie od oceny) 2.Czy cel któremu ma służyć prod. jest spełniony? (Jeśli nie to: Prod. nie powinien być wytwarzany) 3. Czy prod. spełnia wymagania system...

Organizacja produkcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Bednarek
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

Organizacja produkcji - wykład semestr 4 Wykład 30 godzin (egzamin) 1/2. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w XXI wieku. Cele przedsiębiorstwa. Paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwem. Pytania stojące przed przedsiębiorstwem. Modele działania przedsiębiorstwa. 3. Podstawy zarządzania przedsiębi...

Tematy na zaliczenie przedmiotu organizacja produkcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Bednarek
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

Tematy na zaliczenie przedmiotu organizacja produkcji Usprawnienie organizacji produkcji poprzez wprowadzenie elementów Zarządzania Szczupłego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Przekształcenie tradycyjnego przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwo zwinne - schemat działania na przykładzie wybran...

Cele i zadania normowania pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

CELE I ZADANIA NORMOWANIA PRACY *Cele: -umożliwienie planowania, koordynowania i przebiegu produkcji określenie: zdolności produkcyjnej, długości cykli produkcyjnych wyrobu, wielkości zatrudnienia -racjonalizacja wynagrodzenia -racjonalizacja i usprawnienie procesów pracy najbardziej pracochłonnyc...

Wyznaczanie modułu Young'a - omówienei

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

Wyznaczanie modułu Young'a Działaniu sił zewnętrznych powodujących zmiany objętości lub kształtu badanego ciała towarzyszy zakłócenie rozkładu sił międzycząsteczkowych, objawiające się pojawieniem się

Badanie ściśliwości gruntu w endometrze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Badanie ściśliwości gruntu w endometrze Ściśliwością gruntu nazywamy zdolność gruntu do zmniejszania swojej objętości pod wpływem obciążenia. Ściśliwość gruntu zależy głównie od składu granulometrycznego gruntu, porowatości, wilgotności, składu...

Funkcje wielu zmiennych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Chemia - Zestaw nr 11. Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji. Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji f : Rn → R Jeżeli f ma ekstremum lokalne w punkcie a i jest różniczkowalna w tym punkcie to dla i = 1,...,n Warunek dostateczny ist...