Politechnika Warszawska - strona 470

Badania kinetyki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: dr Michał Jakubczyk Celem pomiarów było badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami i zachodzącej w...

Bomba - teoria - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

CZF;SC TEORETYCZNA Cieplem reakcji chemicznej w warunkach stalej obj~tosci (Qy) nazywa si~ r6znic~ wartosci sumy energii wewn~trznej produkt6w reakcji i sumy energii wewn~trznej substrat6w reakcji: gdzie: UB - wartosci energii wewn~trznej tworzenia reagent6w B; VB - wsp61czynniki stechiometr...

Diagram fazowy Gibbsa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 11: Diagram fazowy Gibbsa. 1. Wstęp teoretyczny: W układach trzech cieczy wszystkie składniki mogą być całkowicie mieszalne, np. woda- metanol- etanol lub układ moŜe zawierać jedną, dwie lub trzy pary cieczy częściowo mieszalnych. Ustalając ciśnienie oraz temperaturę...

Zastosowanie reguły faz do układu trójskładnikowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Ćwiczenie XIII: ZASTOSOWANIE REGUŁY FAZ DO UKŁADU TRÓJSKŁADNIKOWEGO opracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest poznanie metod opisu i wyznaczania równowag międzyfazowych w układzie trójskładnikowym. Pojęcia podstawowe Pojęcia podstawowe i regułę faz Gibbsa...

Destylka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Grupa: Zespół: Ćwiczenie nr 4 Data: Destylacja. Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz - para Ocena: Wstęp W roztworze zawierającym rozpuszczalnik i substancję rozpuszczoną potencjał chemiczny składnika w każdej fazie jest funkcją temperatury, ciśnienia i ułamka molowego w tej fazie. W stanie ...

Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego - ćwiczenie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1253

Ćwiczenie J-12 Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego (woda-toluen-etanol) Wydział Chemiczny Dzień/godz. wtorek/ 1015-1400 Nr zespołu Data 19.10.2004 Nazwisko i imię 1. Piotr Maciejewski 2. Aleksander Rey 3. Piotr Sówka Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Oce...

Układy naftalen-cykloheksan - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Opracowanie wyników: Sporządzono dwa układy naftalen-cykloheksan w oddzielnych kolbkach. m1 naft = 0,32067 m1 cykloh. = 0,18694 m2 naft = 0,29411 m2 cykloh. = 0,40706 Obliczenie ułamka molowego: Masa kolby Masa kolbki i subst. Masa kolby subst. i rozp. Masa rozp. xs ln(xs) T/ K 35,51279...

układy naftalen-cykloheksan - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Opracowanie wyników: Sporządzono dwa układy naftalen-cykloheksan w oddzielnych kolbkach. m1 naft = 0,32067 m1 cykloh. = 0,18694 m2 naft = 0,29411 m2 cykloh. = 0,40706 Obliczenie ułamka molowego: Masa kolby Masa kolbki i subst. Masa kolby subst. i rozp. Masa rozp. xs ln(xs) T/ K 35,51279...

Inwersja sacharozy sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3619

Sprawozdanie „Badanie kinetyki inwersji sacharozy” Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Skład zespołu: Punkty z przygotowania: Punkty ze sprawozdania: Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl) Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl) Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com) Celem pomiarów było wyznacz...

Inwersja sacharozy - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1127

Sprawozdanie „Badanie kinetyki inwersji sacharozy” Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Skład zespołu: Punkty z przygotowania: Punkty ze sprawozdania: Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl) Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl) Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com) Celem pomiarów było wyznacz...