Politechnika Warszawska - strona 471

Inwersja sacharozy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736

Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Cel ćwiczenia Celem doświadczenia było zbadanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy, wyznaczanie jej energii aktywacji oraz stałych szybkości w dwu temperaturach. Wstęp teoretyczny Reakcja inwersji sacharozy przebiega według ogólnego równania reakcji: SACHA...

Badanie kinetyki reakcji między jonami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Joanna Gościcka Anna Matuszewska Joanna Wiącek Badanie kinetyki reakcji między jonami JO3- i J - Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było zbadanie kinetyki reakcji: wyznaczenie równania kinetycznego oraz przedyskutowanie możliwych jej mechanizmów,. Podstawy teoretyczne Równanie kinetyczne reakcji ...

Sprawozdanie z chemii fizycznej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu prowadzącego doświadczenie: ŁUKASZ GUŁAJSKI RAFAŁ SZCZYPIŃSKI Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Cel ćwiczenia Badanie kinetyki reakcji: oraz przedyskutowanie możliwych jej mechanizmów, wyznacze...

Kinetyka reakcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu prowadzącego doświadczenie: ŁUKASZ GUŁAJSKI RAFAŁ SZCZYPIŃSKI Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Cel ćwiczenia Badanie kinetyki reakcji: oraz przedyskutowanie możliwych jej mechanizmów, wyznacze...

Krioskopia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Nr .grupy Nr zespołu Nr ćwiczenia 8 Data wykonania ćwiczenia: KRIOSKOPIA Ocena: 1. Wstęp teoretyczny Właściwości koligatywne wynikają z zmniejszenia potencjału chemicznego ciekłego rozpuszczalnika, spowodowane obecnością substancji rozpuszczonej. Zmiana potencjału chemicznego zależy jedynie od l...

Napięcie powierzchniowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085

GRUPA NR: 24. ZESPÓŁ: 2. ĆWICZENIE NR: 2 Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną i pęcherzykową. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: 16.03.2004 r. ZESPÓŁ: 1. Michał Kita 2. Katarzyna Borczyk 3. Katarzyna Kliś 4. Monika Rutka 5. Wojciech Wróblewski OCENA: 1. WSTĘP TEO...

Równowagi ciecz-para w układzie dwuskładnikowym - labolatorium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1673

GRUPA NR: 24. ZESPÓŁ: 2. ĆWICZENIE NR: 7 Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz-para dla roztworów doskonałych. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: 23.03.2004 r. ZESPÓŁ: OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: Roztwór doskonały jest to układ, w którym potencjał chemiczny spełnia w całym zakresie stężeń zależn...

Prawo raoulta dla roztworu substancji nielotnej - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

GRUPA NR: 24. ZESPÓŁ: 2. ĆWICZENIE NR: 5 Prawo Raoulta dla roztworu substancji nielotnej, ebulioskopia. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: 06.04.2004 r. ZESPÓŁ: 1 OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: Ebuliometria jest działem mówiącym o pomiarach fizykochemicznych opartych na oznaczaniu temperatur wrzenia ...

Równowagi w układzie trójskładnikowym - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876

GRUPA NR: 24. ZESPÓŁ: 2. ĆWICZENIE NR: 6 Równowagi w układzie trójskładnikowym, diagram Gibbsa. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: 27.04.2004 r. ZESPÓŁ: OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: W układach trójskładnikowych, np.: woda - ksylen - kwas octowy woda - toluen - etanol woda - toluen - metanol woda...

Napięcie powierzchniowe - zbiorcze - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

GRUPA NR: 24. ZESPÓŁ: 2. ĆWICZENIE NR: 2 Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną i pęcherzykową. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: SPRAW. ZBIORCZE ZESPÓŁ: OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: Cząsteczki znajdujące się na powierzchni faz skondensowanych, a zatem także fazy ciek...