Politechnika Warszawska - strona 449

Badania operacyjne - ćwiczenia 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

ZADANIE 11. Towarzystwo lotnicze ma 6 cystern ze zużytym smarem. Smar ten musi zostać sprzedany do rafinerii, gdzie może podlegać dalszej przeróbce. Do dyspozycji są 3 rafinerie, w których można sprzedać smar. Zysk z dostarczenia a cystern ze smarem do rafinerii b wynosi 4ba2-9a. Sformułować

Badania operacyjne - Zatrudnienie - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

ZADANIE 13. Firma budowlana ma zatrudnić murarzy na najbliższe 5 tygodni. Wyliczyła sobie, że minimalne zapotrzebowanie na poszczególne tygodnie wynosi: 2,7,9,6,8. Murarze mogą być zwalniani i przyjmowani na początku każdego tygodnia. Jeżeli liczba zatrudnionych murarzy na początku tygodnia jest ...

Badania operacyjne - ćwiczenia - Niezawodność

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

ZADANIE 14. Układ elektroniczny składa się z n modułów, a każdy z modułów składa się z jednego komponentu. Projektant tego układu może dodać dodatkowe, nadwymiarowe komponenty w każdym z modułów, w celu zwiększenia ich niezawodności. Jeśli xn komponentów o niezawodności rn zostanie dodanych w modul...

Badania operacyjne - Problem decyzyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

ZADANIE 15. Zakłady piwowarskie produkują piwo bezalkoholowe. Postanowiono przygotować plan produkcji na najbliższe 4 miesiące. Tabela podaje jakie jest zapotrzebowanie w każdym z miesięcy, zdolność produkcyjna browaru oraz koszt produk...

Wykład - łożyska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Łożyska: Smarowanie łożysk zasilane z zewnątrz a) stały przepływ b)stałę ciśnienie hydrodynamiczne - smarowanie hydrodynamiczne polega na występowaniu warstwy smaru pomiędzy współpracującymi elementami. Sama obecność smaru jak i rozkład ciśni...

Czynniki mające wpływ na wartość wytrzymałości zmęczeniowej - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WARTOŚĆ WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ 1.Sposób obciążenia - rzeczywiste obciążenia rzadko kiedy są idealnie okresowo. Mają charakter stochastyczny. 2. Kształt - zmiana kształtu elementu może wywołać lokalne spiętrzenia naprężeń. Tego rodzaju nieciągłości przekroju poprzeczneg...

Klasyfikacja połączeń stosowanych w budowie maszyn - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1981

KLASYFIKACJA POŁĄCZEŃ STOSOWANYCH W BUDOWIE MASZYN POŁ NIEROZŁĄCZNE - elementy mogą być łączone bezpośrednio lub za pośrednictwem dodatkowych łączników (nitów). POŁ NITOWE - polega na nałożeniu na siebie brzegów łączonych części, przewierceniu w nich otworów, osadzeniu w otworach nitów i zamknięci...

Konstruowanie w ujęciu ogólnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

KONSTRUOWANIE W UJĘCIU OGÓLNYM. KONCYPOWANIE KONSTRUKCYJNE. Konstruowanie- ciąg faktów i działań o postaci (potrzeba myśl wytwór) jest bezpośrednią przyczyną pojawiania się działań człowieka. Jest to działalność twórcza prowadząca do zaspokojenia potrzeb materialnych ludu i społeczeństwa. Ogromnym o...

Hipotezy wytężeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2898

Hipotezy wytęŜeniowe.  Wytrzymałość złoŜona (zginanie i  skręcanie). Zginanie ukośne.  Mimośrodowe rozciąganie  (ściskanie) Powym 7 Hipoteza energii wła ś ciwej  odkształcenia postaciowego (Hubera,  Misesa, Hencky`ego) Typowe przypadki płaskich  stanów napr ęŜ enia Stan czystego  ś cinania Hipote...