Politechnika Warszawska - strona 359

Test szybu budowlanego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Testy jakimi poddawane są szyby budowlane bezpieczne oraz o zwiększonej odporności na włamanie. Zasady stosowanych testów. Dla większości szkieł o właściwościach ochronnych przyjęła się ogólna nazwa szkło bezpieczne. Ustanowiona natomiast w Polsce norma PN - EN 536:2000 wprowadza pojęcie szyb ochro...

Wilgotność - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Wilgotność. Definicje, wzory, jednostki. Wilgotnością materiału nazywamy procentowa zawartość wody w materiale. Określając wartość wilgotności, stosujemy nw=((mn-m)/m)*100% Wilgotność materiału ma duży wpływ na inne cechy np. w większości materiałów budowlanych zmniejsza cechy wytrzymałościowe ora...

środowisko Visual C - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Środowisko Visual C++ Visual C++ 6.0 Program źródłowy składa się z modułów źródłowych. Każdy moduł jest umieszczony w odrębnym pliku z rozszerzeniem .cpp. Dodatkowo, w skład programu mogą wchodzić moduły skompilowane (*.obj) i biblioteczne (*.lib). W celu przekształcenia zestawu modułów w program...

Definiowanie funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Definiowanie funkcji Visual C++ 6.0 Zdefiniowanie funkcji polega na podaniu jej ciała. Dobry styl programowania poznaje się po użyciu wielu krótkich, a nie małej liczby długich funkcji. Tak dalece jak jest to możliwe, należy posługiwać się funkcjami bibliotecznymi. Ilustruje to następujący progra...

Deklaracje globalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Deklaracje globalne Visual C++ 6.0 Zakresem deklaracji identyfikatora zadeklarowanego w module (tj. poza blokiem), jest obszar programu od punktu zadeklarowania do końca modułu. Zasięgiem deklaracji jest ta część zakresu, która nie jest zakresem innej deklaracji takiego samego identyfikatora. Uwa...

Deklaracje i definicje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Deklaracje i definicje Visual C++ 6.0 Jeśli deklaracja globalna zawiera specyfikator static, to jest widoczna tylko w jej module. Jeśli deklaracja globalna jest definicją, ale nie zawiera specyfikatora static, to jest widoczna w tych obszarach pozostałych modułów programu, w których jest widoczna ...

Deklaracje lokalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Deklaracje lokalne Visual C++ 6.0 Zakresem deklaracji identyfikatora zadeklarowanego w bloku jest obszar programu od punktu zadeklarowania do końca bloku. Zasięgiem deklaracji jest ta część zakresu, która nie jest zakresem innej deklaracji takiego samego identyfikatora. #include int main(void) ...

Deklaracje typów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Deklaracje typów Visual C++ 6.0 Globalna deklaracja typu, na przykład struct Child; nie wystarczy do tego, aby można było nawiązać do definicji tego typu podanej w innym module. W odróżnieniu od definicji zmiennej i funkcji, która w zbiorze modułów programu może wystąpić tylko jeden raz, definic...

Deklarowanie funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Deklarowanie funkcji Visual C++ 6.0 Deklaracja funkcji podaje jej identyfikator oraz określa typ funkcji oraz typy jej parametrów. Jeśli ponadto podaje ciało funkcji, to jest jej definicją. Funkcje bezrezultatowe Funkcja, której typem jest void, jest funkcją bezrezultatową. Jej wywołanie kończy ...

Deklarowanie zmiennych i typów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Deklarowanie zmiennych i typów Visual C++ 6.0 Każdy moduł programu jest kompilowany niezależnie od pozostałych. Analiza składniowa modułu odbywa się od-góry-do-dołu i od-lewej-do-prawej i polega na rozpoznawaniu jednostek leksykalnych