Politechnika Warszawska - strona 360

Konwersje standardowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr S_awomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Konwersje standardowe Konwersją standardową, jest taka predefiniowana konwersja, która może być wstawiona do programu niejawnie. Konwersjami standardowymi są m.in.: 0) Przekształcenie promocyjne (np. zmiennej typu char w zmienna typu int). 1) Przekształcenie zmiennej arytmetycznej albo wskaźnika ...

Operacje wejścia-wyjścia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Operacje wejścia-wyjścia Visual C++ 6.0 Większość operacji wejścia-wyjścia można wykonać za pomocą operatorów. Do specjalnych celów przydają się niekiedy funkcje wejścia-wyjścia. Funkcje get i put inp.get(chr) Wprowadza ze strumienia inp najbliższy znak (w tym znak odstępu) i jego kod przypisuj...

Operatory bitowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Operatory bitowe Visual C++ 6.0 Operatorami bitowymi są: ~ (zanegowanie bitów), & (iloczyn bitów), | (suma bitów), ^ (suma modulo 2 bitów), (przesunięcie bitów w prawo). Podczas wykonywania operacji na bitach przydatne okazują się literały szesnastkowe.

Posługiwanie się funkcjami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Posługiwanie się funkcjami Visual C++ 6.0 Funkcja jest sparametryzowanym opisem czynności. W miejscu wywołania funkcji musi być znana jej deklaracja albo definicja. W szczególności oznacza to, że wywołanie sum(10, 20) funkcji sumującej argumenty, musi być poprzedzone albo jej definicją int sum(...

Priorytety operatorów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Priorytety operatorów Visual C++ 6.0 Operatory wyszczególniono w kolejności malejącego priorytetu. Wiązanie Operator prawe :: lewe Type:: lewe [] . - () Type() lewe ++ -- (następnikowe) prawe ++ -- (poprzednikowe) prawe sizeof + - ~ ! & * new

Przetwarzanie łańcuchów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Przetwarzanie łańcuchów Visual C++ 6.0 Łańcuchem jest dowolna sekwencja elementów tablicy znakowej, zakończona elementem o wartości 0. Ponieważ każdy literał łańcuchowy jest nazwą takiej właśnie sekwencji elementów, więc jest nazwą łańcucha. W s...

Przetwarzanie plików - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Przetwarzanie plików Visual C++ 6.0 Przetwarzanie plików odbywa się za pośrednictwem zmiennych strumieniowych klas ifstream i ofstream, zadeklarowanych w nagłówku fstream.h. Po utworzeniu zmiennej strumieniowej należy otworzyć skojarzony z nią plik, a następnie upewnić się, że otwarcie było pomyśl...

Skojarzenia powrotne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Skojarzenia powrotne Visual C++ 6.0 W chwili zakończenia wykonywania funkcji rezultatowej (o typie różnym od void) następuje skojarzenie jej rezultatu z wyrażeniem występującym w instrukcji powrotu. Odbywa się to według tych samych zasad co skojarzenie parametru z argumentem i polega na zainicjowa...

Struktura listowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Struktura listowa Visual C++ 6.0 #include #include #include struct Item { Item *pNext; double value; }; struct List { Item *pFirst; int count; }; List list = { 0 }; int readData(char *fileName, List &list); double getAverage(List &list); double getResult(List &list, do...

Struktura tablicowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Struktura tablicowa Visual C++ 6.0 #include #include #include int readData(char *fileName, double *&pData); double getAverage(double *pData, int count); double getResult(double *pData, int count, double average); void freeMemory(double *pData); int main(int noOfArgs, char *pArg[]) {...