Politechnika Warszawska - strona 312

note /search

Infrastruktura transportu - test - Głębokość nawigacyjna

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Głębokość nawigacyjną na Wiśle można ocenić jako: a) bardzo dużą b) dość dużą +c) średnią d) niedużą e) bardzo małą Skrajnia drogowa jest to: a) urządzenie zabezpieczające pojazdy przed zjechaniem z wysokiego nasypu b) urządzenie do sprawdzania rzeczywistych wymiarów pojazdów +c) obrys na po...

Wykład z zagadnień - informatyka

 • Politechnika Warszawska
 • Informatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

l BAJT =256 rożnych ciągow=8 bitów l BIT =2 rożne ciągi ABSTRAKCJA - programy operują na strukturach abstrakcyjnych obiektów o określonych cechach i zachowania ALGOL - klasyczny jeżyk algorytmiczny. APLET - program w języku JAVA niezależna od platformy systemu i wywoływana wprost na komputerze uż...

Technologia informacyjna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Obszary zainteresowania informatyki Struktury danych: liczby,tablice,wektory,rekordy,grafy… Programowanie Przetwarzanie rozproszone:programowanie w strukturach sieciowych organizacja i architektura systemów kompoterowych, syst operacyjnych. Programowanie: formułowanie ciągu operacji rozwiązując...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Informatyka Zakres zagadnień egzaminacyjnych dla I semestru Architektura i organizacja komputerów. Podstawy budowy komputerów: centralna jednostka procesorowa, pamięć, urządzenia wejścia i wyjścia, magistrale. Pakiet narzędziowy MS Office. Programy podstawowe, działanie i zakres. Algebra Boola....

Wykład - maszyna indukcyjna

 • Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

podaj relacje pomiedzy pradem zwarcia Iz I napieciem zwarcia Uz a pradem znamionowym IN i napieciem znamionowym UN transformatora trofazowego Napiecie znamionowe przy kworum przez uzwojenia zwart...

Moc bierna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 210
Wyświetleń: 882

podaj i objaśnij wzór na współczynnik pobieranej mocy biernej indukcyjnej P - moc czynna U - napięcie I - prąd Jakie niekorzystne zjawiska związane są z przesyłaniem mocy czynnej P oraz mocy biernej Q - zwiększenie strat mocy czynnej - zwiększenie spadków napiec w sieci - ograniczenie możliwości...

Wykład - transformator

 • Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Narysuj schemat transformatora jednofazowego dwuuzwojeniowego z uzwojeniami Nawiniętymi zgodnie oraz przeciwnie oraz oznacz wytworzone strumienie magnetyczne. a) zprzeciwnie b) zgodnie Jakiego typu wykonuje się uzwojenia transformatorów i jak ...

Wykład - twierdzenia

 • Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Twierdzenie Thevenina napiecia zastępczego Ez oraz impedancji zastępczej Zz Twierdzenie Thevenina - dowolny aktywny obwód liniowy można od strony wybranych zacisków ab zastąpić obwodem równoważnym, złożonym z szeregowo połączonego je...

Wykład - konfiguracja

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

konfiguracja WC (wspólny kolektor) Wzm taki jest nazywany wtórnikiem emiterowym, bo wielkość napięcia wyj jest prawie taka sama jak wej i jest zgodne w fazie - nie ma wzmoc napięciowego. Nap wyj wtóruje nap wej. Schemat ideowy i dla śred...

Podstawy elektroniki - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5278

1. dioda Zenera 2. Tyrystory 3. Właściwości wzmacniacza z tranzystorami bipolarnymi czy jakoś tak 1. Tranzystor unipolarny MOSFET 2. Ograniczenia pracy i ograniczenia częstotliwości tranzystora bipolarnego 3. Przerzutniki 1. Omów budowę i ...