Politechnika Warszawska - strona 311

note /search

Infrastruktura transportu - test - Drogi kolejowe

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Wielkości przewozów określa się w: a) pasażerokilometrach +b) liczbie pasażerów c) jednostkach waluty d) tonokilometrach +e) tonach Wieża w porcie lotniczym jest to: →żadne+ a) stanowisko załadunku bagażu b) stanowisko kontroli pasażerów c) stanowisko tankowania samolotów d) system oświetl...

Infrastruktura transportu - test - trójkąt widoczności

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

W jakich jednostkach przyjęto określać pochylenie podłużne dróg samochodowych: a) w stopniach b) w gradach c) w radianach +d) w % e) w W jakich jednostkach przyjęto określać pochylenie podłużne toru kolejowego: a) w gradach b) w stopniach ...

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 497

W maju 1994 roku uroczyście został otwarty wielki obiekt infrastruktury transportu w Europie. Jest to: a) wielki port lotniczy b) most dla autostrady nad cieśniną morską c) linia kolejowa w tunelu pod Alpami +d) linia kolejowa w tunelu podmors...

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Wskazać gałęzie transportu zaliczane do transportu lądowego: +a) samochodowy +b) kolejowy c) lotniczy +d) żegluga śródlądowa +e) rurowy Wskazać środek transportu najbardziej uciążliwy dla środowiska: a) samolot +b) samochód ciężarowy c) statek morski d) pociąg e) zestaw barek z pchaczem ...

Infrastruktura transportu - test - Rozjazd zwyczajny

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Wydajność punktów przeładunkowych transportu intermodalnego wynosi: →żadne+ a) około 35 JTI / dobę b) około 100 JTI / dobę c) około 7 JTI / dobę d) około 35000 JTI / dobę e) około 3,5 mln JTI / dobę Wymagana minimalna wysokość od lustra wody do spodu konstrukcji mostu nad drogą wodną V klasy ...

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Zdolność przepustowa liczona na 1 m szerokości przejścia poziomego dla pieszych wynosi w sytuacjach awaryjnych np. ewakuacja podczas pożaru: a) 1000 os/min b) 500 os/min +c) 100 os/min d) 60 os/min e) 10 os/min Zdolność przepustowa schodó...

Infrastruktura transportu - test - Klasy techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Który z wymienionych czynników ma wg wyników badań ankietowanych największe znaczenie przy wyborze środka transportu w aglomeracji miejskiej przez większość ludzi: ?a) koszt b) bezpieczeństwo techniczne c) bezpieczeństwo osobiste d) wygoda +e) czas Jaki poziom hałasu ( określony w

Infrastruktura transportu - test - Droga kolejowa

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Jakie są sposoby zwiększenia przepustowości linii kolejowej: a) zwiększenie liczby pociągów b) wycofanie pewnej liczby personelu c) zwiększenie liczby personelu d) likwidacja stacji +e) likwidacja skrzyżowań w jednym poziomie Ile rozróżniamy kategorii linii kolejowych: a) 1 b) 6 +c) 4 d) 5 ...

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Pochylenie miarodajne to: +a) pochylenie szyn b) pochylenie skarp nasypów c) pochylenie skarp przekopów d) pochylenie dna rowu e) nie ma takiego pojęcia Załomy profilu wymagają: +a) wyokrąglenia łukami pionowymi b) stosowanie wstawek prostych...

Infrastruktura transportu - test - Tor wodny

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Co decyduje o kierunku drogi startowej: a) długość drogi b) usytuowanie miasta c) położenie sąsiedniego lotniska +d) dominujące kierunki wiatrów e) strony świata Co najlepiej charakteryzuje wielkość portu lotniczego: ?a) szerokość pasó...