Politechnika Warszawska - strona 313

note /search

Tyrystory - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

TYRYSTORY Są to półprzewodnikowe przyrządy mocy. Mają dwa stany: ^ włączenia (mała rezyst); ^ wyłączenia (dyża rezyst); SCR ↑ Symbol i struktura ↑ model dwutranzystorowy ← model dwutranzystorowy A - anoda G - bramka - elektroda sterując...

Podstawowe układy wzmacniaczy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

PODSTAWOWE UKŁADY WZMACNIACZY MODELE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO # MODEL FIZYCZNY EBERSA - MOLLA Jest kombinacją elementów biernych oraz aktywnych (diod). Jest stosowany w symulacji komputerowej układów elektronicznych, co daje możli...

Definicja transportu i jego cechy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4564

Definicja transportu i jego cechy. Definicja transportu - Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków. Zespół czynności związanych z przemieszczaniem obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce jak i wszelkie czynności jaki...

Wykład - opór toczenia i opór wzniesienia w samochodach

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1827

Omówić opór toczenia i opór wzniesienia w samochodach. Opór toczenia - zależy przede wszystkim od rodzaju nawierzchni drogi oraz masy m samochodu który obliczamy ze wzoru: Ft = m*g*f Zależy od również od rodzaju ogumienia, ciśnienia powietrza w ogumieniu i prędkości jazdy. Wartości współczynnika f...

Wykład - opory aerodynamiczne (opór powietrza) w samochodach

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1939

Omówić opory aerodynamiczne (opór powietrza) w samochodach. Opór powietrza Całkowita siła oporu powietrza składa się z oporu aerodynamicznego pojazdu w ruchu oraz oporu aerodynamicznego wywołanego obrotem kół. Drugi ze składników zazw...

Wykład - podział środków transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3766

Podział środków transportu. Środki transportu o zasięgu nieograniczonym - nośniki dalekie: Tabor kolejowy Tabor kolejowo - drogowy Tabor lotniczy Tabor wodny Środki transportu o zasięgu ograniczonym - nośniki bliskie Środki transportu o ruchu przerywanym - wózki jezdniowe -

Podział dźwignic i przenośników - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2821

Podział dźwignic z krótkim komentarzem (określeniami lub schematami). a) Ciągnik - dźwignica przeznaczona do przemieszczania ładunków za pośrednictwem cięgna zakończonego urządzeniem chwytającym ...

Zagadnienia z ćwiczeń - środki transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Podział wózków jezdniowych napędzanych. 1 - wózki z napędem elektrycznym 2 - wózki z napędem spalinowym 3 - wózki z napędem specjalnym wózki naładowane wózki unoszące wózki podnośnikowe wózki ciągnikowe wózki jezdniowe specjalne Kla...

Równanie ruchu i pojazdy szynowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820

Równanie ruchu samochodu, z objaśnieniem składników oporu ruchu. Przedstawia sumę rzutów wszystkich sił wzdłużnych działających na pojazd na nawierzchnię drogi: Fn = Px + Ft + Fs + Fb + Fs + Fu Gdzie: Fn - reprezentuje siłę napędową pokonującą wszystkie opory Fu = Tu /rd Px - Opór powietrza Ft - ...

Definicja, pojęcia podstawowe i rowzój logistyki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

Definicja, pojęcia podstawowe i rozwój logistyki w przemyśle i dystrybucji. Pojęcie logistyki w ujęciu sfery gospodarczej (definicja, podział funkcjonalny, istota i cel, problemy logistyki) Logistyka to kształtowanie optymalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji w celu ...