Politechnika Warszawska - strona 2

note /search

Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nernsta dla reakcji - ćw...

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2303

Wydział: IiTCh Janusz Budzowski Marek Budziaszek Robert Woloszyn Łukasz Krężel Data: 12.01.2002 gr.34 Ocena: Zespół 2 Ćwiczenie 2 Temat: Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nernsta dla reakcji 1. Wstęp teoretyczny Termodynamiczna stała równowagi opisuje stan, w którym prędkości pr...

Karol Marks- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2968

KAROL MARKS Cokolwiek można by pomyśleć o ostatecznej słuszności marksizmu, tylko tępy umysł nie jest zdolny do czerpania inspiracji z heroicznego wysiłku Marksa zmierzającego do konsekwentnego i spójnego wyjaśnienia „praw ruchu” kapitalizmu”. M. Blaug, Teoria ekonomii, PWN Warszawa 1994, s.240. ...

Wartość, bogactwo- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Rozdział I O WARTOŚCI CZĘŚCI Wartość towaru, to jest ilość jakiegoś innego towaru, który można otrzymać w zamian, zależy od względnej ilości pracy niezbędnej do jego wytworzenia, nie zaś od większego czy mniejszego wynagro­dzenia, które zapłacono za te_ pracę Adam Smith zauważył, że «wyraz wartoś...

Renta, płaca, zysk, akumulacja- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 581

66 Uzupełnienie rozdziału I tem. Jednakże wartość pieniężna kapitału użytego do wy­tworzenia produktu wzrośnie również do podwójnej wyso­kości. A więc i w tym wypadku stosunek wartości produktu do wartości kapitału nie ulegnie zmianie i chociaż ilość pro­duktu podwoiła się, to renta, płace i zysk z...

Handel, dochód, maszyny, pieniądz- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

142 O handlu zagranicznym owe pięćdziesiąt beczek można było sprzedać za sumę większą niż 1200 f. st., zysk tego indywidualnego kupca przekroczyłby ogólną stopę zysków, a kapitał napływałby naturalnie do tej zyskownej gałęzi handlu dopóty, dopóki spadek ceny wina nie przywróciłby wszędzie poprzedni...

Technologia Związków Biologicznie czynnych- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia leków i biocydów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1981

ABAMEKTYNA Technologia Związków Biologicznie czynnych (biocydy) Zbigniew Ochal ochal@ch.pw.edu.pl 2012 Zawiera 1,436 substancji aktywnych i ponad 2,600 produktów. Słonkowiec orzechowiec Brunatna zgnilizna Owocówka śliwóweczka Czy chcemy mieć takie owoce? G Parch jabłoni Owocówka jabłk...

Podstawy chemii polimerów i biopolimerów- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy chemii polimerów i biopolimerów
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1918

Podstawy chemii polimerów i biopolimerów Gabriel Rokicki Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Katedra Chemii i Technologii Polimerów ul. Koszykowa 75, 00-664 Warszawa Gmach. Techn. pok. 247a, tel. 7562 gabro@ch.pw.edu.pl WARSZAWA 2011 Ceny polimerów POLIETYLEN 1 kg torebek z PE ko...

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3185

SEMESTR 1 Podstawy chemii Zakres materiału - kolokwium I Układ okresowy (rdzeniowy) Jakie liczby jednoznacznie opisują położenie pierwiastka w układzie okresowym? Bloki pierwiastków w wersji rdzeniowej układu okresowego Przestrzenna wersja układu okresowego. Wersje układu okresowego. Wymień p...

Matematyka dyskretna - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka dyskretna
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4256

in. zagadnienia takie jak: iloczyn kartezjański, relacja zwrotna, relacja autosymetryczna, relacja przeciwsymetryczna, relacja przeciwzwrotna, relacja jednoznaczna, zbiór, ciąg, indukcja, symbol dwumianowy. W notatce znaleźć można równie...

Informatyczne systemy zarządzania - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • Informacyjne systemy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3598

in. zagadnienia takie jak: grupy zadań, etapy procesu modelowego, model, ograniczenia metodologii, kompresja czasu, proces, zdarzenie, stan systemu, stan elementów, model dynamiki systemów zarządzania, model Forrestera, informatyka gospodarcza. W notatce znaleźć można również informacje takie jak...