Politechnika Warszawska - strona 102

Teoria ograniczeń- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Teoria ograniczeń (TOC - Theory of Constraints) - TOC została opracowana przez izraelskiego fizyka E. Goldratt'a w latach 70. ub. stulecia. TOC była po czątkowo koncepcją wykorzystywaną jedynie w środowisku produkcyjnym (harmonogramowanie produkcji), jednak dzisiaj można znaleźć przykłady jej zastos...

VMI- opracowwanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

VMI - jest formą outsourcingu. Koncepcja zakłada, że zapas produktów i materiałów pozostając własnością dostawcy jest kontrolowany przez operatora logistycznego (w optymalnej odległości od miejsca dostawy dla odbiorcy - firmy produkcyjnej lub h...

Ważniejsze problemy kształtowania typologii sieci dystrybucji- opracow...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

WAŻNIEJSZE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA TOPOLOGII SIECI DYSTRYBUCJI • Charakter towaru: konsumpcyjny - przemysłowy, inne • Charakter klienta: duży - mały, instytucjonalny - zbiorowy, inne • Cechy popytu: rozkład gęstości, natężenie, powtarzalność, stabilność • Cena jednostkowa towaru • Struktura kosz...

Wprowadzenie do systemu 3C- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

WPROWADZENIE DO SYSTEMU 3C • 3C - Capacity (ceiling) - Commonality (exploited) - Consumption (driven replenishment) Przepustowość - Podobieństwo - Zużycie • MORfp - Maximum Output Rate Maksymalna możliwość funkcji biznesowej (procesu) f dla produktu p • MSR - Maximum

Zadanie projektowe 2- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Zadanie projektowe Określić właściwą strukturę systemu dystrybucji (elementy i ich role-wartości dodane): zidentyfikować metodę(y) akwizycji popytu, uwzględnić ewentualną segmentację towarów. -segmentacja rynku: wiemy jaki klient i gidze -meto...

Zadanie projektowe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Zadanie projektowe: Określić właściwą strukturę systemu dystrybucji (elementy i ich role-wartości dodane): zidentyfikować metodę(y) akwizycji popytu, uwzględnić ewentualną segmentację towarów. -segmentacja rynku: wiemy jaki klient i gidze -met...

Zapas buforowy- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

ZAPAS BUFOROWY Zapasy "buforowe", oszczędności "buforowe" lub bezpieczne zapasy, to taki poziom surowców i gotowych produktów, który dopuszcza niepewność dostawy lub pozwala na uniknięcie kosztów alternatywnych wynikających ze straconej sprzedaży. Innymi słowy, w polityce gospo...

Zapas zabezpieczający- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2702

Zapas zabezpieczający - jest to różnica pomiędzy zapasem całkowitym, a zapasem średnim. poziom zapasów równoważny jest z poziomem obsługi klienta im większy zapas tym większy poziom zadowolenia klienta. Jednak powiększenie zapasu zabezpieczającego powoduje wzrost jego utrzymania, ale także obniżenie...

3C- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

3C 3C - Capacity (ceiling) - Commonality (exploited) -Consumption (driven replenishment) Przepustowość - Podobieństwo - Zużycie ZAKRES ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW 3C • Typ produkcji: wielkoseryjna wielkoseryjna, seryjna seryjna • Formy organizacyjne: potokowe potokowe • Rodzaj procesów: logistyka logi...

Mamy następujące rodzaje planów badania w SKJ odbiorczej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

Mamy następujące rodzaje planów badania w SKJ odbiorczej: plan jednostopniowy (wybieramy w sposób losowy próbkę o liczności n wyrobów z partii i na podstawie jej badania przyjmujemy lub odrzucamy całą partię, najprostsza, największa liczność próbek, stosowany gdy koszt badania niewielki, czas badani...