Politechnika Warszawska - strona 101

Główne kierunki integracji w logistyce- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 567

Główne kierunki integracji w logistyce Pionowa (cel ekonomia skali) Wg produktu Wg rynków Wg kanałów dystrybucji Pozioma (cel koszty transakcyjne) Wewnętrzna Międzyorganizacyjna Funkcjonalna (np. outsourcing listy płac) Konglomeratowi ( ...

Jak można efekt ograniczyć- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Jak można efekt ograniczyć (szybko wygasić): zapewnić bardzo dobry przepływ informacji do i z Działu Handlowego zrozumieć kształtowanie się krzywej sprzedaży (trendy i sezonowość); nawiązać współpracę z autorami planów sprzedaży; na bieżąco obserwować rynek oraz zachowanie poszczególnych element...

Jakie zalety ma CPFR- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

Jakie zalety ma CPFR? Integrowanie działań w łańcuchu dostaw będzie wpływało na całe środowisko biznesowe tego łańcucha, ponieważ przyczynia się do:  szybszego rozwoju sprzedaży, szybszego dostarczania produktów klientom, rozszerzenia geograficznego zasięgu sprzedaży, zwiększenia sprawności i skute...

Planowanie sieciowe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Planowanie sieciowe Planowanie sieciowe jest to planowanie oparte na budowaniu modelu struktury przedsięwzięcia za pomocą grafu. Model sieciowy struktury przedsięwzięcia odwzorowuje: Zdarzenie w wierzchołki sieci Czynności w łuki sieci Czynności tworzące sieciowy model przedsięwzięcia muszą być...

Pomoce dydaktyczne- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Pomoce dydaktyczne: (A) Materiały ilustracyjne do wykładu. (B) Case Toyota USA. (C) Literatura: Coyle J.J. i in., Management of Business Logistics, Thomson 2003 (lub polskie tłumaczenie starszego wydania). Gołembska E., Kompendium wiedzy o logi...

Potencjalne korzyści japońskiego modelu dostawcy strategicznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Potencjalne korzyści japońskiego modelu dostawcy strategicznego Zarządzanie: Zmniejszona baza dostawców jest łatwiejsza do zarządzania Zwiększone dwustronne zależności zmniejszają ryzyko utraty źródeł dostaw zwiększają stabilizację przez zwiększoną lojalność dostawcy Zmniejszony czas poszukiwani...

Poziomy kompetencji organizacyjnej w zakresie jakości obsługi klienta-...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

POZIOMY KOMPETENCJI ORGANIZACYJNEJ W ZAKRESIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA 1. Ignorancja - brak zrozumienia i nie identyfikowanie czynników jakości obsługi klienta 2. Rozumienie i identyfikowanie czynników jakości obsługi klienta 3. Rozumienie, identyfikowanie i optymalizowanie poziomu jakości obsługi...

Produkcja modułowa- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1848

produkcja modułowa. MCC zastosowała produkcję modułową, dostawcy dostarczają moduły z których MCC składa Smarta. W odróżnieniu od innych fabryk MCC, zbliżył do swoich progów dostawców i producentów. MCC wyselekcjonowało dostawców i zostali oni połączeni na placu fabryki. MCC produkcje samochody z...

Program ramowy jednostki dydaktycznej- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

Program ramowy jednostki dydaktycznej: Podstawowe koncepcje i rola logistyki we współczesnym biznesie (2 godz.): Kluczowe pojęcia. Strategiczna rola logistyki. Logistyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Przedmiot logistyki i zakres procesów logistycznych. Logistyka obsługi klienta (3 godz.): O...

Techniki informacyjne wspierające logistykę dystrybucji- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

TECHNIKI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI Ewolucja systemów informacyjnych • MRP - material resource planning • MRP II - projektuje niezbędny poziom zatrudnienia, zdolności produkcyjne oraz przepływy finansowe konieczne do prowadzenia działalności na określoną skalę w oparciu o prog...