Politechnika Warszawska - strona 103

Nadzorowanie wyposaenia do pomiarów i analizowania

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i analizowania obejmuje następujące zlecenia: Ustanowienie procesów w celu zapewnienia, że monitorowanie i pomiary mogą być wykonywane w sposób, który jest spójny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania i pomiarów Tam gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnyc...

Plan auditu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Plan auditu obejmuje 1 ETAP: auditowanie dokumentacji systemu zarządzania klienta ocena lokalizacji klienta i specyficznych dla lokalizacji warunków oraz przeprowadzania rozmów z personelem klienta w celu określenia gotowości do drugiego etapu auditu przeprowadzenia przeglądu statusu klienta i z...

Pojęcie jakości

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Pojęcie jakości. Jakość - pojęcie jakości lub usługi (Uważa się, że po raz pierwszy pojęcie jakość (łac. qualitas) zdefiniował Platon jako "pewien stopień doskonałości". Było to wówczas pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało do czasów współczesnych. W licznych sporach ustalono jedyni...

Rola naczelnego kierownictwa w ISO 9001

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Rola naczelnego kierownictwa w ISO 9001:2000 Dostarcza dowód swojego zaangażowania w tworzeniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności przez zakomunikowanie w organizacji znaczenia spełnienia wymagań klienta oraz wymagań ustawowych i przepisów. Ustanowie...

Zarządzanie TQM

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

TQM. Total Ouallty Management, to nakierowany na ludzi system zarządzania mający na celu ustawiczne zwiększanie zadowolenia klientów po stale zmniejszających się realnych kosztach. TQM Jest kompleksowym podejściem systemowym (a nie wybranym obszarem lub programem) I Integralną częścią strategii wys...

Walidacja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Walidacja to: Walidację projektowania rozwoju przeprowadza się zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami w celu zapewnienia, że wytworzony wyrób jest zdolny spełnić wymagania związane z wyspecyfikowanym zastosowaniem lub zamierzonym wykorzystaniem, jeśli jest znane wszędzie gdzie jest to wykonalne powi...

Zadania auditora wiodącego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

Zadania auditora wiodącego Auditor wiodący jest odpowiedzialny za wszystkie fazy auditu. Zaleca się, aby posiadał on zdolności i doświadczenie w kierowaniu oraz uprawnienia do podejmowania ostatecznych decyzji, dotyczących prowadzenia auditu i wszystkich spostrzeżeń poczynionych w trakcie auditu. D...

Zagrożenia dla bezstronności

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Zagrożenia dla bezstronności Wiadomo, że źródłem przychodów jednostki certyfikującej jest klient, który płaci za certyfikację, i że jest to potencjalne zagrożenie dla bezstronności. Do zagrożeń dla bezstronności należą: zagrożenia wynikając...

Zasady Deminga

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Zasady Deminga. 1. Stwórz i utrwal sytuację, w której pracownicy dążyć będą do ciągłego doskonalenia produktu lub usługi 2. Ucz każdego nowej filozofii 3. Uświadom sobie i innym prawdziwy cel kontroli 4. Skończ z praktyką nagradzania handlu wyłącznie za ceny oferowanych produktów 5. Wciąż dosko...

Specyfikacja systemowa systemu informacyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski
 • Informatyczne systemy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Specyfikacja systemowa systemu informacyjnego aspekty prawne - posiadanie licencji wymagania systemowe - Microsoft Windows XP z Service Pack 2 wymagania sprzętowe - procesor ≥ 500 MHz, pamięć ≥ 256 RAM, 1,5 GB miejsca na dysku, stacja dyskó...