Politechnika Gdańska - strona 312

Właściciele w ocenie dochodowości, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Właściciele w ocenie dochodowości zastosowanego kapitału posługują się miarami: 1. Rentowności kapitału własnego 2. Rentowności kapitału łącznego 3. Efektu dzwigni finansowej Interpretacja E DF : - E DF 1 - pozytywny efekt dźwigni fi...

Zarządzanie strategiczne charakteryzuje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Zarządzanie strategiczne charakteryzuje się tym, że: łączy fazy przygotowania i wdrożenia strategii; scala różne dziedziny działalności przedsiębiorstwa: produkcyjną z techniczną, handlową, finansową, ekonomiczną, społeczną; jest określoną koncepcją rozwojową przedsiębiorstwa, w której sprecyzowane...

Zarządzanie strategiczne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne - istotą jego jest przewidywanie w perspektywie wieloletniej przyszłych stanów przedsiębiorstwa jak i procesu ewolucji jego funkcji zarządzania. Zarządzanie strategiczne charakteryzuje się całościowym, zintegrowanym przewidywaniem przyszłości zasta...

Bezlitosny partner - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

Bezlitosny partner. Chyba najbardziej powszechną tak­tyką, stosowaną do usprawiedliwienia niepoddawania się twoim prośbom, jest stwierdzenie negocjatora, że on oso­biście nie miałby nic przeciwko temu, ale jego bezlitosny partner nie pozwoli mu na to: „Zgadzam się, że to doskonale uzasadniona prośb...

Jakieś różnice interesów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Jakieś różnice interesów? Poniższa krótka lista wskazuje na często występujące różnice interesów, których warto poszukiwać: JEDNA STRONA PRZYWIĄZUJE WIĘKSZĄ WAGĘ DO: DRUGA STRONA PRZYWIĄZUJE WIĘKSZĄ WAGĘ DO: formy meritum ekonomii polityki kwestii wewnętrznych kwestii zewnętrznych symbolu praktyki ...

Kilka typowych podstępnych taktyk, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Kilka typowych podstępnych taktyk Podstępne taktyki podzielić można na trzy kategorie: roz­myślne oszustwo, wojnę psychologiczną oraz taktyki presji pozycyjnej. Powinieneś być przygotowany na danie sobie rady z wszystkimi. Poniżej podajemy kilka przykładów. Dla każdego z nich pokazujemy, jak mogą b...

Poszukuj możliwości działania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Poszukuj możliwości działania niezgodnego z percepcją drugiej strony. Prawdopodobnie najlepszym sposobem zmiany ich sposobu postrzegania jest przesłanie wiadomości odmiennej niż oczekują. Aby zmienić percepcję, aby przekonać Izraelczyków, że on też chce pokoju, Sadat -

Przyczyny konfliktów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

.PRZYCZYNY KONFLIKTÓW Przyczyny konfliktu można utożsamiać z trudnymi do pogodzenia lub sprzecznymi interesami uczestników konfliktu. Interesy mogą objawiać się jako: pragnienia, wartości, cele, potrzeby. Przyczyn konfliktu może być nieskończenie wiele, ponieważ istnieje wielka rozmaitość ludzkich ...

Symptomy konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

SYMPTOMY KONFLIKTU Symptomy konfliktu w organizacji mogą być bardzo różne. Do najczęstszych należą : rzucanie się w oczy - sprzeczka lub walka, subtelne - zbyt cicha atmosfera, aktywne - robienie wymówek lub agresywne listy, pasywne - oddalanie czegoś na czas nieokreślony. Do symptomów konflik...

Kryterium podziału managerów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Kryterium podziału managerów : wg szczebla zarządzania organizacji wg obszaru zarządzania organizacji manager szczebla najwyższego manager szczebla średniego (funkcjonalny) manager szczebla podst. (ruchu) Podział wg obszaru zarządzania: m. d.s. marketingu m. d.s. finansowych m. d.s. produk...