Politechnika Gdańska - strona 311

Zarzadzanie zintegrowane, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE - koncepcja obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury(szczebli zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego) ZINTEGROWANE STRUKTURY LOG. - Mają one charakter dynamiczny. Zwiększa to zdolność dostosowania się przeds. do zmia...

Organizacja ucząca się, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ to koncepcja zarządzania odnosząca się do wiedzy, która powinna być w firmie rozwijana, kumulowana i umiejętnie wykorzystana. Zasobem strategicznym jest wiedza, kto będzie posiadał wiedzę będzie się szybciej lokował na rynku, wyprzedzać potrzeby klienta, łatwiej będzie lokowa...

Metody i techniki organizowania - prognozy , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

PROGNOSTYCZNA, która bazuje na prognozie. Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej. Na początku tworzy się model idealny, który jest podstawą rozwiązań. Twórcą koncepcji modelu idealnego jest ADLER, który znany jest w zarządzaniu z trójkąta kosztów. /całość w wersji do śc...

Wartościowanie pracy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

WARTOŚCIOWANIE PRACY Obszar metody wartościowania pracy Przedmiotem wartościowania jest wartościowanie przebiegu pracy po to aby określić stopień trudności pracy. Ocena stopnia trudności pracy jest podstawą racjonalnego wynagradzania pracy. Wyniki oceny trudności pracy wykorzystuje się do zakwalifi...

Analiza zewnętrzna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Analiza zewnętrzna (przedsiębiorstwo a otoczenie) - musi obejmować analizę trendów w otoczeniu, która musi dotyczyć przewidywanych zmian ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i politycznych, musi zajmować się prognozowaniem trendów dotyczących zmian rynkowych (klientów, dostawców, kooperantów, ...

Geneza przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

Geneza przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powstaje w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i upowszechnia się na przełomie XVIII- XIX wieku. Przedsiębiorstwo jest jedną z największych innowacji gospodarki kapitalizmu. Przedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą której formy i skala zmieniają si...

Korzyści dywersyfikacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Korzyści dywersyfikacji: możliwość trwania i rozwoju przedsiębiorstwa mimo, że niektóre produkty osiągają granice śmierci ekonomicznej (nikt się nimi nie interesuje); możliwość przetrwania dekoniunktury w jednej dziedzinie, gdy są dochody w innej; możliwość osiągnięcia obniżki kosztów pośrednich dz...

Myślenie twórcze, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

. Myślenie twórcze W indywidualnej technice myślenia twórczego można zastosować takie zasady jak : Prowokowanie wątpliwości Stymulowanie przypadkowych słów Metaforyczne rozwijanie cech Skutek tych technik ma być taki, że odczuwamy znacznie lepiej zagadnienie i odkrywamy nietypowe na nie spojrze...

Podział przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Ogół komórek przedsiębiorstwa dzieli się na: 1. Komórki ruchu - to komórki wykonawcze, działają w sferze wytwarzania towarów i świadczenia usług; 2. Komórki zarządu - to komórki regulacyjne, regulują wykonawstwo. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przedstawia jej dokumentacja (księga służb w...

Wdrażanie i realizacja strategii, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Wdrażanie i realizacja strategii Jeżeli wybiera się określoną strategię i uznaje się, że jest optymalna to musi ona być rekomendowana przez naczelne kierownictwo kierownikom szczebli średnich i niższych systemu zarządzania. Kadra najwyższego szczebla musi mieć zdolność tak przedstawić istotę i ocze...