Politechnika Gdańska - strona 308

Rodzaje planowanych zmian - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Rodzaje planowanych zmian. Projekt organizacji: staranne opisanie obowiązków poszczególnych stanowisk pracy, eliminacja pośrednich szczebli zarządzania, zwiększenie zakresu odpowiedzialności na stanowiskach nie kierowniczych. Decentralizacja : tworzenie mniejszych samodzielnych jednostek organizac...

Sformalizowane procedury komitetu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Sformalizowane procedury komitetu cele komitetu jasno określone określić kompetencje określić wielkość komitetu wybrać przewodniczącego na podstawie umiejętności przed posiedzeniem dostarczyć wszystkim porządek dzienny punktualność rozpoczęcia i zakończenia Katzenbach i Smith- opracowali zdro...

Kierowanie zespołami - układ odniesienia, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Układ odniesienia do rozważań nad środowiskiem naturalnym Model nakładów i wyników: tradycyjny sposób myślenia o rozwiązaniach dotyczących środowiska naturalnego, zgodnie z którym należy wprowadzić w życie te projekty aktów prawnych chroniących środowisko, które przynoszą korzyści wyższe od kosztów...

Kierowanie zespołami - wybrane problemy zarządzania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Wybrane problemy zarządzania Zarządzanie to wykonywanie pracy za pośrednictwem innych ludzi - to osiąganie wyznaczonych celów poprzez przewodzenie, motywowanie, koordynowanie pracy innych. Zarządzanie to proces planowania, organizowania, kierowania (przewodzenia) i kontrolowania działań członków ...

Kultura menadżerska - Dawanie i przyjmowanie prezentów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Dawanie i przyjmowanie prezentów W przeciwieństwie do większości kultur, w których ludzie koncentrują się na sprawie, w kulturach skupionych przede wszystkim na ludziach ceni się wymianę prezentów, ponieważ jest to powszechnie przyjęty sposób budowania i cementowania silnych więzi osobistych między...

Kultura menadżerska - Interesant zapowiedziany, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Interesant zapowiedziany Po wejściu interesanta sekretarka przestaje pisać na maszynie, odkłada długopis lub stara się szybko skończyć prowadzoną rozmowę telefoniczną i spoglądając na przybyłą osobę uprzejmym głosem zapytuje "Czym mogę służy...

Kultura menadżerska - obsługa klienta , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Kultura obsługi klienta w sekretariacie Wszystkie ważniejsze osoby przybywające do szefa kontaktują się przede wszystkim z sekretarką. Jej zewnętrzny wygląd, sposób bycia, znajomość organizacji i załatwianych spraw dużo mówią również o całej instytucji. Jednym z ważniejszych zadań sekretarki jest z...

Kultura menadżerska - menedżer, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Menedżer w ujęciu encyklopedycznym to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem bądź wydzielonym obszarem jego działania . Termin wywodzi się z języka angielskiego od słowa menage - „zarządzać”, „kierować” i jest związany z wytworzeniem się tzw. kapitalizmu menadżerskiego, który charakteryzuje się powst...

Kultura menadżerska - punktualność, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Punktualność Jednym z przejawów dobrego zachowania jest również punktualność. Zapewnia ona porządek w naszym życiu i ułatwia wzajemne kontakty międzyludzkie. W Niemczech, Szwajcarii, Holandii i innych krajach, w których przywiązuje się dużą wagę do terminowości, konieczne jest punktualne przybycie...