Politechnika Gdańska - strona 309

Wzór Manninga - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

Wzór Manninga    Gdzie:  n – współczynnik szorstkości wg Manning (z tablic)  Rh – promień hydrauliczny  S – spadek hydrauliczny  Jest to wzór na prędkość w kanałach otwartych.    ...

Indeksy cen-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Co powinny uwzględniać takie indeksy cen? Indeksy cen powinny uwzględniać: rodzaj obiektu czas jego nabycia / wytworzenia. Poprawność wyceny zależy w dużym stopniu od prawidłowości skonstruowania takiego indeksu według jednolitej metody. Metoda ta jest mało kosztowna, nie wymaga zespołu ludzi -...

Inwestycje niematerialne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Inwestycje niematerialne Jakie jest znaczenie inwestycji niematerialnych w przedsiębiorstwie? Umożliwiają ostatecznie nabycie takich wartości majątkowych, które służą: rozwojowi środowiska - ochronie umożliwiają rozwój firmy, przedsiębiorstwa podnoszeniu wydajności pracy poprawie jakości produk...

Kapitał-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Kapitał to pojęcie wieloznaczne. Można go interpretować w zależności od tego, jaką dziedzinę ekonomiczną weźmie się pod uwagę: ekonomia, finanse, rachunkowość itd. Najogólniej kapitał rozpatrywać można jako wartość, która zaangażowana do procesów produkcyjnych przynosi większą wartość aniżeli sam...

Optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Z czym wiąże się optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa? Wiąże się bezpośrednio z maksymalizacją wartości rynkowej firmy. W teorii przedsiębiorstwa mówimy o dwóch celach głównych przedsiębiorstwa: max zysków, zwiększenie wartości rynkowej firmy, które to uznaje się za podstawowe kry...

Formy kontroli zużycia materiałów-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

W jakiej formie jest realizowana kontrola zużycia materiałów? Formy: kontrola wstępna - polega na dysponowaniu materiałami na podstawie limitów poboru ustalonych według norm zużycia i zadań produkcyjnych, kontrola bieżąca - polega na sprawdzaniu przestrzegania reżimu technologicznego przez wykona...

Cechy charakteryzujące zarządzanie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Cechy charakteryzujące zarządzanie Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, Zarządzanie głęboko jest osadzone w kulturze, Zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań jednoczących wszystkich uczestników Zarządzanie powinno prowadzić do tego by organizacja była zdo...

Przedmiot organizacji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

PRZEDMIOTEM ORGANIZACJI SĄ proces pracy, dobór narzędzi i urządzeń oraz majątku do wykonywanej pracy, techniki działania, cykl działań, metody i mierzenie pracy, struktury organizacyjne technika przetwarzanie informacji. Celem jaki stawia sobie organizacja i zarządzanie jest uzyskanie odpowiedzi na...

Zakres pracy menedżerów obejmuje 5 zazębiających się rodzajów działań...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Zakres pracy menedżerów obejmuje 5 zazębiających się rodzajów działań Praca menedżera ma specyficzne cechy różniące od innych pracowników w administracji. Nie pracują bezpośrednio ale zarządzają i organizują , stwarzają warunki do pracy i rozwijają umiejętności pozostałym pracownikom. Zarządzają pr...

Czynniki kształtujące poziom kosztów pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZIOM KOSZTÓW PRACY 1.zewnętrzne -związane z otoczeniem i uregulowaniami prawnymi -przejaw realizowania funkcji społecznej *płaca minimalna *sytuacja na rynku pracy *warunki płacowe na rynku *przepisy dot. ubezp....