Politechnika Gdańska - strona 307

Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja-pytania grupa b

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Zaborowska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Rząd 2 3) Narysować schemat hydrauliczny połączenia wymienników (bez armatury) w dwufunkcyjnym węźle cieplnym C.O. i C.W.U. - w układzie równoległym (z jednostopniowym przygotowaniem C.W.U.) oraz w układzie szeregowo-równoległym ( z dwustopniowym przygotowaniem C.W.U.) Na czym polega priorytet C.W...

Hydraulika-egzamin z 2011 E11

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Hydraulika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

2011  E/11    1. Istota strumienia podłużnego  2. R-nie B dla cieczy lepkiej  3. wymiarowanie otworów  4. wzór Darcy-Weisbacha  5. wymiarowanie kanałów otwartych  6.prędkość filtracji    ...

Hydraulika-egzamin z 2011 H11

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Hydraulika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

  H/11    1. Równanie zachowania masy dla strumienia  2. Ruch krytyczny  3. Dobór pomp  4. Przystawki  5. Linia ciśnienia w ujęciu fizycznym i technicznym  6. Charakterystyka ośrodka porowatego    ...

Mechanika płynów-egzamin, pytania

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

A (z kartki) 1. Pojęcie lini  prądu. 2. Pierwsze prawo Helmholtza. 3. Równanie zachowania pędu. 4. Rozkład ciśnienia w cieczy nieruchomej. 5. Co to są równania Naviera- Stokesa. ...

Typy zadań rozwiązywanych w hydraulice

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 371

Typy zadań rozwiązywanych w hydraulice.   Schematy obliczeniowe !:  - Rurociągi (pojedyncze i sieci),  - koryta otwarte (pojedyncze i sieci),  - strumienie swobodne,  - otwory,  - przelewy,  - zbiorniki retencyjne i reaktory,  - przepł...

Kierowanie zespołami - Globalizacja a konkurencja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Globalizacja a konkurencyjność Konkurencyjność- względna pozycja danego konkurenta względem pozostałych koszty robocizny(przenosi się fabryki do innych krajów) poziom wykształcenia siły roboczej Być konkurencyjnym - oznacza osiągnąć dobrą pozycję pod jakimś względem (większy dochód na jednego mi...

Kierowanie zespołami - kierowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Kierowanie (przewodzenie) oznacza „powodowanie wykonania pracy”, skoordynowanie dostępnych zasobów celem podjęcia działań dla uzyskania rezultatów. To przewodzenie podwładnym przez dawanie im instrukcji, rad i zachęty w odniesieniu do wykonywania przydzielonych im zadań i w dążeniu do realizacji c...

Zadania zespołu kierowania - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Osiem zadań zespołu kierowania zmianami (Janne Duck) Określić kontekst zmian i opracować wytyczne. Zachęcać do rozmów. Zapewnić odpowiednie zasoby. Koordynować i wzajemnie dostosować projekty. Doprowadzić do zgodności informacji, działań, zasad polityki oraz zachowań. Stworzyć możliwość wspóln...

Kierowanie zespołami - proaktywność, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Proaktywność oznacza pełne przejęcie odpowiedzialności za własne życie, podejmowanie kolejnych inicjatyw ze świadomością, że nasze zachowanie jest funkcją decyzji, a nie okoliczności. Od naszego wyboru zależy co zrobimy i jak się zachowamy. Na niektóre rzeczy faktycznie nie mamy wpływu, istnieje je...

Kierowanie zespołami - projektowanie organizacji, definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI Projektowanie organizacji -jest to proces podejmowania decyzji, w którym menadżerowie wybierają strukturę organizacyjną odpowiednią do strategii danej organizacji, a także do otoczenia, w którym członkowie organizacji realizują tę strategię. Klasyczny sposób projektowania...