Politechnika Gdańska - strona 292

Klasyfikacja systemów

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

KLASYFIKACJA SYSTEMÓW: ze względu na liczbę : systemy małe - niewielka liczba elementów - policzalna; system wielki - tak duża liczba elementów, że nie można ich zidentyfikować; ze względu na powiązanie z otoczeniem: systemy zamknięte - bez kontaktu z otoczeniem; systemy otwarte - prowadzące wymian...

Model zmian według Lewina-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Model zmian wg. Lewina Skuteczny proces zmian: rozmrożenie istniejącej równowagi; dochodzenie do nowego stanu równowagi; zamrożenie nowego stanu równowagi Model czterech zmiennych Leavitta. Struktura Zadania Technologia Lu dzie Jeżeli wprowadzamy zmiany np. w technologii to oczywiste jest, że musim...

Etapy benchmarkingu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Etapy benchmarkingu : określenie przedmiotu benchmarkingu (zalecenie - wybierać te cechy, które są naszą słabością) wybranie firm, które będą analizowane oraz uzyskanie ich zgody na wzięcie udziału w benchmarkingu, jeśli taka zgoda jest konieczna. Wybierając firmy trzeba zwrócić uwagę aby te firmy...

Koordynacja działalności w ramach strategii globalnej

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

KOORDYNACJA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STRATEGII GLOBALNEJ synchronizowanie ogniw łańcucha wartości zmniejszanie kosztów transakcyjnych obieg informacji m/ poszczególnymi filiami oraz nimi a organizacją macierzystą umiejętne zarządzanie współzależnościami ŹRÓDŁA ŚWIATOWEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ komp...

Model strategii-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

MODEL STRATEGII Domena działania Programy funkcjonowania Przewaga strategiczna Cele strategiczne Domena działania - określa gdzie, komu firma zamierza sprzedać swoje wyroby lub usługi Przewaga strategiczna - polega na tym, aby w ramach wybranej domeny działania być bardziej atrakcyjnym partnere...

Podstawowe cechy konkurencji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

PODSTAWOWE CECHY KONKURENCYJNE: Konkurencyjność operacyjna Konkurencyjność systemowa Osadzona bardzo głęboko w firmie, musimy zwrócić uwagę na: zdolność firmy do zapewnienia jakości umiejętności firmy do podnoszeni wartości produktu innowacyjność - tempo wprowadzania nowości Wykres sporządzon...

Prawo Darcy - definicja i wzory

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1876

Prawo Darcy     Wydatek objętościowy cieczy jest wprost proporcjonalny  do różnicy ciśnień wskazywanej  przez piezometry   ) ( * * 2 1 h h g − ρ  ido przekroju F próbki gruntu,a odwrotnie proporcjonalny  do jej grubości(z1-z2) i do lepkości  µ  cieczy. µ ρ * ) ( ) ( * * * 2 1 2 1 z z h h g F Q − − ...

Przystawki - definicja przystawki

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428

Przystawki.  Przystawka jest krótkim odcinkiem przewodu (rozbieżnym lub  zbieżnym) o stałej średnicy, wstawionym w otwór przez który wypływa  ciecz. Skierowany może być pod dowolnym kątem do poziomu,  montowany albo od wewnętrznej albo od zewnę...

Ścieki zanieczyszczone produktami naftowymi - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Ścieki zanieczyszczone produktami naftowymi    Produkty naftowe używane są do smarowania łożysk maszyn, chłodzenia  transformatorów oraz paliwo rozpałowe (rampy rozładowcze, zbiorniki i  pompownie)  Mycie i przecieki,  Do 700mg/dm3 e.e   Osobna kanalizacja dla gospodarki olejowej  Schemat oczyszcza...

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną     z mycia obiektów, urządzeń oraz terenów nawęglania i  odpopielania, wody opadowe z zanieczyszczonych  terenówcecha:   • duża zmienność zanieczyszczeń i ich okresowe występowanie   • duże ilości zawiesin (pył