Politechnika Gdańska - strona 293

Procesy jednostkowe oczyszczania ścieków - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Procesy jednostkowe oczyszczania ścieków    Procesy oczyszczania ścieków przemysłowych    1.Neutralizacja   2.Usuwanie cyjanków   3.Usuwanie chromu   4.Usuwanie SPC   5.Usuwanie emulsji olejowych   6.Flotacja i Koalescencja   7.Fenole   8.Oczyszczanie ścieków lakierniczych    9. Metody pogłębionego...

Hydrologia - pytania z egzaminu - termin zerowy

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

1. Co to jest Albedo? 2. Objaśnij powód różnych wartości gradientów sucho i wilgotno adiabatycznego. 3. Chwilowy hydrogram jednostkowy, definicja i właściwości. 4. Omówić czynniki determinujące ...

Rzut pwinic rysunek - projekt

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

WK1 WK2   K5   K3 G2 G1   K rury stalowe   150mm i=0,005 i=0,004    150mm Wp2 Wp3 Wp1 Pomieszczenie suszarni Linia regulacyjna Pomieszczenie Pomieszczenie wodomierza Linia regulacyjna 1,00 2,00 1,50 1,50 rura PE   32 i= 1,0 - 2,0 % rura PE   40 i= 1,0 % 1,50 1,80 5,00 Zl  20  15  32  32  2 0  32  4...

Podstawy techniki cieplnej - pytania na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

II  1.Podac definicje powietrza wilgotnego oraz jego trzech istotnych parametrow: wilgotnosc,  stopien zawilzenia X, oraz entalpie h.  2.Izobaryczny proces mieszania powietrza z woda i para wodna.( wykres h-X)  3.Mieszanie dwoch strumieni powietr...

Technologia wody i ścieków - pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

1. Co przeszkadza w procesie odmanganiania. 2. Aeratory stosowane w odżelaziaczach zamkniętych. 3. Jakie procesy odpowiadają za korozję. 4. Zdolność wymienna całkowita i robocza jonitów. 5. Procesy usuwania zanieczyszczeń koloidalnych. 6. Dlaczego w 

Kultura menadżerska - ubranie sportowe , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Ubranie sportowe koordynowane Składa się z dwóch części: marynarki i spodni. Marynarka jest z materiału nieco grubszego, jednokolorowego, w kratę lub wzorki. Spodnie uszyte z materiału jednokolorowego różnią się od marynarki jakością materiału i k...

Kultura menadżerska - umiejętność słuchania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Umiejętność słuchania W kontaktach z innymi ludźmi nie możemy tylko mówić. Trzeba słuchać, co ludzie mówią, zdawać sobie sprawę z tego, czego nie mówią, starać się zrozumieć, to co próbują powiedzieć. Umieć słuchać - to ważna umiejętność, której trzeba się nauczyć, znaczy to - nie przerywać, umożli...

Etapy procesu wartościowania pracy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Etapy procesu wartościowania pracy : wybór instytucji lub obiektu w którym to wartościowanie będzie przeprowadzone np. zarząd lub cały zakład; identyfikacja stanowisk pracy; - wybór modelu oceny trudności pracy - każda firma powinna opracować system trudności pracy; analiza zakresu i przebiegu pra...

Organizacja wirtualna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

ORGANIZACJA WIRTUALNA - SIECIOWA jest to sieć powiązań pomiędzy różnymi firmami, częściami tych firm a nawet osobami rozproszonymi po całym świecie, których wiąże tylko jeden cel - świadczenie usług na rzecz tego samego klienta np. PUMA. l. Centralizacja funkcji strategicznej w jednym miejscu; 2. ...

Analiza, słabe i silne strony firmy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

SWOT analiza silnych i słabych stron firmy. Metoda ta polega na ocenie wnętrza i otoczenia firmy, określenia silnych i słabych stron kluczowych czynników firmy oraz warunków, które stwarzają szansę i zagrożenia dla firmy. Ocena otoczenia i ocena wnętrza to dopiero I, II etap analizy strategicznej S...