Politechnika Gdańska - strona 288

Znajdowanie stałych całkowania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Znajdowanie stałych całkowania Przykład Do masy  10 g   przyłożono siłę  k t j t i e F t 2 2 50 ) 3 sin( 20 30 + + = → wyznaczyć położenie, jeżeli  k j i vo 2 3 2 − + = → k j i ro 2 3 2 − + = → Rozwiązanie.:  m F a → = → k t j t i e a t 2 2 5 ) 3 sin( 2 3 + + = → dt k t j t i e v t ) 5 ) 1 3 sin( 2...

Średnio-kwantowe przemieszczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

średnio-kwadratowe przemieszczenie MSD(t)? Jaki posiada ono sens? Jak znając MSD(t) można wyznaczyć wartość współczynnika dyfuzji? Średnio kwadratowe przemieszczenie atomów opisuje następująca definicja: Średnio kwadratowe przemieszcz...

Szereg biochemiczny - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2044

W jakim celu bada si e własciwosci biochemiczne bakterii? Jakie własciwosci bakterii bada sie na podłoach: MacConkey'a i Chapmana. Co to s a i do czego słua testy API? Charakterystyka  Enterobacteriacae  ze szczególnym uwzgl ednieniem  E. coli  (cechy biochemiczne: fermentacja cukrów - glukozy i ...

Kolokwium z geodezji

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz
 • Geodezja
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2100

1-Scharakteryzuj powierzchnie metryczna i topologiczna. 2-Sposoby zdejmowania szczegółów terenowych (rysunki + przyklady) 3-pośrednie mierzenie długości 4-Obliczyć metoda Gaussa powierzchnie działki o wierzchołkach (było 6 wierzchołków) 5- Sporządzić tabelke ta z azymutami, cos, sin, i podac współr...

Redoksymetria - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2310

REDOKSYMETRIA Ogniwo galwaniczne zbudowane z dwóch układów reakcji. Rys. 1 Rów – Nesta E = Eo+   lg  E0 = normalny pot. Układ 0x/Red  Stęż. równoważne 0x = Red. Krzywa miareczkowania roztworu FeSO4 roztworu KnO4 Obliczanie punktów krzywej...

Egzamin zagadnienia - alkacymetria

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

ALKACYMETRIA 1. Narysować krzywą miareczkowania roztworu węglanu sodowego oraz kwasu fosforowego  roztworem NaOH. 2. Wyjaśnij dlaczego węglan sodowy (sól) można miareczkować jako zasadę? Omów metody  oznaczania składu mieszanin  zawierają...

Egzamin zagadnienia - analiza wagowa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

ANALIZA WAGOWA 1. W jakich warunkach należy wytrącać osad koloidalny do celów analizy wagowej i  dlaczego? 2. Opisz   w   jaki   sposób   powstaje   osad   koloidalny,   podaj   przykłady,   uzasadnij   warunki  sprzyjające ilościowemu wytrąceniu osadu koloidalnego w możliwie czystej postaci. 3. ...

Egzamin zagadnienia - metody straceniowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

METODY STRĄCENIOWE 1. Jakie jest zastosowanie wskaźników adsorpcyjnych w analizie strąceniowej? Podaj  przykłady. 2. Omów   jedną   z   metod   argentometrycznego   oznaczania   jonów   chlorkowych:   sposób  postępowania, titrant, wskaźnik, spo...

Pytania z zaliczenia

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

1- czynniki decydujące o powstaniu życia na Ziemi i czynników decydujących obecnie o jej  trwaniu. 2-produkcja i dekompozycja materii organicznej 3- tektonika płyt - zwłaszcza strefy s...

Wentylacja i klimatyzacja-pytania z zaliczenia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Roman Ostojski
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

1.z czego powinno składać sie zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego  systemu otwartego.  Wymienić podstawowe urządzenia zabezpieczające 2. Co to jest rura zabezpieczająca i do czego służy 3. Zasada umieszczania naczynia wzbiorczego w systemie otwartym. 4. Jakie zabezpieczenia antykorozyjne r...