Politechnika Gdańska - strona 289

Zawory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Zawory (przelotowe, czerpalne, pływakowe, zwrotne)   Zawory i zasuwy skonstruowane są tak, by uniemożliwić gwałtowne otwarcie i zamknięcie  wody.   Zawory przelotowe montuje się na przyłączu 15-50, powinny być montowane tak, aby woda  podpływała pod grzybek.   Zawór czerpalny ma wylewkę.   Zawory ...

Cechy charakterystyczne gospodarki wodnej

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Cechy charakterystyczne gospodarki wodnej.   - nierównomierność w czasie i przestrzeni  - kompleksowy charakter obiektów : równoważenie potrzeb wszystkich użytkowników ,  określenie hierarchii potrzeb, ustalenie rozwiązań najbardziej ko...

Cele gospodarki wodnej

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Cele gospodarki wodnej :   Cele gospodarki wodnej :  - zaspokojenie potrzeb wodnych ilości i jakości dla różnych użytkowników i konsumentów  - ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem  - ochrona przed ujemnymi skutkami nadmiaru lub def...

Plany dyspozytorskie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400

Plany dyspozytorskie.    Polityka standardowa – zapotrzebowanie w wodę jednego użytkownika lub zespołu  użytkowników.  Polityka standardowa parametryczna typu I – może być więcej niż jedna grupa ważności  użytkowników. Praca systemem zaspokojenie potrzeb jednego użytkownika – odtworzenie  zasobów –...

Migracja zanieczyszczeń pytania z 2011 roku

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Migracja zanieczyszczeń pytania z 2011 roku:    MZ/D  1. Podstawowa charakterystyka zawiesin.  2. Prędkość swobodnego opadania.  3. Prawo Ficka dla dyfuzji burzliwej.  4. Mechanizm rozpraszania zanieczyszczeń w wodach podziemnych.  5. Funkcje źródłowe w inżynierii 

Poziomy w działalności gospodarczej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Cztery poziomy zagadnień etycznych w działalności gospodarczej . Na poziomie społeczeństwa - problem Apartheidu w RPA był zagadnieniem na poziomie społeczeństwa (grupa ludzi -systematycznie odmawia podstawowych praw) Poziom interesariuszy -(dostawcy, klienci, akcjonariusze) -tu zadajemy pytania,...

Kierowanie zespołami - kontrolowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Kontrolowanie oznacza śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów oraz podjęcie działań korygujących, jeśli postępy są nie zadawalające . Jest to zarówno sprawdzanie jak i korygowanie: porównywanie postępu prac z planami i standardami w celu określenia, czy działania są wykonywane tak, jak zostały...

Kierowanie zespołami - poczucie obfitości, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Poczucie obfitości, to inaczej przekonanie, że dla każdego starczy dóbr tego świata, że człowiek nie musi walczyć o przetrwanie kosztem kompromisów z moralnością, to przeciwieństwo mentalności braku. Konkurencja czyni produkty coraz lepszymi, jednak wydobywa też często najgorsze z ludzi, którzy je ...

Pojawienie się Wspólnoty Europejskiej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Pojawienie się Wspólnoty Europejskiej 1952r.- Europejska Wspólnota Węgla I Stali 1957r. -Europejska Wspólnota Gospodarcza-(Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania1973r.),( Grecja 1981r.), (Hiszpania i Portugalia 1986r.), (Austria, Szwecja, Finlandia 199...

Kierowanie zespołami - pozytywne myślenie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Pozytywne myślenie to umiejętność spojrzenia na te fragmenty rzeczywistości, które dają nam moc wyboru pozytywnej reakcji, zarówno na rzeczywistość istniejąca jak i spodziewaną. Nie chodzi o to, aby nie przewidywać trudności. Należy je przewidywać, aby - gdy wystąpią - być przygotowanym na podjęcie...