Politechnika Gdańska - strona 273

Dyfrakcja w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Dyfrakcja Zjawisko dyfrakcji (ugięcia) odkrył Grimaldi (XVII w). Polega ono na uginaniu się promieni  świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjaśnienie dyfrakcji w oparciu o zasadę Huyghensa -

Dynamika w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

 DYNAMIKA  Definicje masa Definicja ta ma charakter operacyjny. Zaczynamy od  wzorcowej masy 1 kg : 1000 cm3 czystej wody o T=40C pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównamy masę nieznaną  m  z tą masą wzorcową  m0  .  Porównamy w sposób następujący: Umieścimy między nimi małą ściśniętą sprężynę (rys ...

Działanie pola magnetycznego na obwód z prądem

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Działanie pola magnetycznego na obwód z prądem Działanie pola magnetycznego na zamknięty obwód z prądem.. Prostokątną ramkę o bokach  a  i  b  umieszczamy w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji  B .  Przez ramkę płynie prąd o natężeniu  I , a normalna do płaszczyzny ramki tworzy kąt  θ z polem ...

Fizyka - efekt Halla

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Efekt Halla Jeżeli płytkę metalu (lub półprzewodnika) umieścimy w polu magnetycznym, prostopadłym  do kierunku przepływu prądu, to na ładunki będzie działała siła odchylająca powodująca  zakrzywienie torów ładunków w kierunku jednej ze ścia...

Elektrostatyka- obliczanie potencjału

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Elektrostatyka  ◦ Obliczanie potencjału Rozważmy np. różnicę potencjałów (napięcie) pomiędzy środkiem i powierzchnią naładowanej  powłoki kulistej. Ponieważ  E  = 0 (wzdłuż drogi całkowania) więc  0 d = − = − ∫ B A A B V V r E  tzn. w środku i na  powierzchni jest ten sam potencjał. Z powyższego wz...

Fizyka - emisja spontaniczna

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Emisja spontaniczna Jeden z postulatów Bohra mówił, że promieniowanie elektromagnetyczne zostaje  wysłane tylko wtedy gdy elektron poruszający się po orbicie o całkowitej energii  Ej  zmienia  swój ruch  skokowo , tak że porusza się na...

Fizyka - emisja wymuszona

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Emisja wymuszona Teoria kwantowa mówi także, że oprócz  emisji spontanicznej  oraz procesów  absorpcji  występuje także inny proces, nazywany  emisją wymuszoną . Przypuśćmy, że atom znajduje się w stanie 

Fizyka - fale materii

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

Fale materii Jeżeli światło ma dwoistą falowo-cząsteczkową naturę, to być może materia też ma taką dwoistą  naturę. Taką sugestię zaprezentował w 1924 L.de Broglie min. w oparciu obserwację, że  Wszechświat składa się wyłącznie ze światła i materii oraz że pod wieloma względami przyroda  jest zadzi...

Ferromagnetyzm w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Ferromagnetyzm Istnieją pierwiastki takie jak Fe, Co, Ni oraz wiele różnych stopów, w których obserwujemy  uporządkowanie magnetyczne pomimo, przeciwdziałających temu, ruchów termicznych atomów.  Substancje te zwane ferromagnetykami charakt...

Fizyka półprzewodników.Domieszkowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Fizyka półprzewodników Przedstawione zostaną podstawowe właściwości półprzewodników oraz ich zastosowania. Materiały te zrewolucjonizowały elektronikę i współczesną technologię dlatego zostały wybrane do  omówienia.  Gdy elektron znajdujący się w paśmie walencyjnym np. Ge zostanie wzbudzony termicz...