Politechnika Gdańska - strona 272

Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie się w organizacji Umiejętność porozumiewania się odgrywa ogromną rolę zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym każdego człowieka. Nasze sukcesy czy porażki, zadowolenie bądź przeżywane stresy zależą w dużej mierze od tego, w jaki sposób nawiązujemy kon...

Sekrety negocjacji - Postawy negocjacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Początek formularza Sekrety negocjacji Negocjacje to szczególny proces, w którym postrzeganie staje się rzeczywistością, toczy się walka na ustępstwa, a wygrywa ten, kto ma (lub sprawia wrażenie, że ma) więcej możliwości wyboru. Co ma wspólnego randka twojej córki z kryzysem haitańskim? Sprytna n...

Techniki wywierania wpływu na ludzi

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

„TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI W NEGOCJACJACH” Negocjacje to wielostronny proces porozumiewania się w sytuacji konfliktu interesów czy rozbieżności poglądów zaangażowanych w negocjacje stron. Trudny, złożony i skomplikowany proces podejmowania wspólnej decyzji, w którym każda ze stron stara ...

Pomiar ładunku i pojemności elektrycznej kondensatora

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat:  Pomiar ładunku i pojemności elektrycznej kondensatora Pojemność   elektryczna   kondensatora   jest   to   stosunek   ładunku   na   jednej   z   okładek   do  napięcia panującego pomiędzy okładkami. Jednostką jest Farad: C Q U      [1F = 1C 1V = ] Kondens...

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat:  Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy. Podstawowe pojęcia kalorymetrii: Ilość ciepła Q potrzebna do podwyższenia temperatury różnych mas m tej samej substancji  lub np. do wywołania 

Fizyka - źródła światła

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Źródła światła Najbardziej znanymi źródłami światła są rozgrzane ciała stałe i gazy, w których zachodzi  wyładowanie elektryczne; np. • wolframowe włókna żarówek • jarzeniówki...

Ciało doskonale czarne - Emisja promieniowania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1183

Ciało doskonale czarne Rozważmy trzy bloki metalowe posiadające puste wnęki wewnątrz (takie jak na rysunku obok).  W ściankach tych bloków wywiercono otworki (do tych wnęk). Promieni...

Cykl życia słońca

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Cykl życia słońca Na rysunku poniżej są przedstawione podstawowe fazy cyklu życia Słońca. Uwaga na rysunku nie jest zachowana skala. Jeżeli przyjąć średnicę „naszego” Słońca za 1 to np.  średnica białego karła wynosi ~0.009, a średnica protogwiazdy jest równa około 106. Chmura Większość teorii kosm...

Diamagnetyzm w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Diamagnetyzm Diamagnetyzm jest związany ze zmianą orbitalnego momentu pędu elektronów  wywołaną zewnętrznym polem magnetycznym. Oznacza to, że diamagnetyzm występuje w  każdym materiale  umieszczonym w polu magnetycznym (w każdym materiale są ...

Dyfrakcja promieni Roentgena

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Dyfrakcja promieni Roentgena (promieni X) Promienie X są falami elektromagnetycznymi o długościach fal rzędu 0.1 nm. (Dla przypomnienia światło żółte z przykładu 1 ma długość równą 589 nm.) W 1912 r. Max von Laue zauważył, że ciała stałe zawiera...