Dynamika w fizyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika w fizyce - strona 1 Dynamika w fizyce - strona 2 Dynamika w fizyce - strona 3

Fragment notatki:

 DYNAMIKA  Definicje masa Definicja ta ma charakter operacyjny. Zaczynamy od  wzorcowej masy 1 kg : 1000 cm3 czystej wody o T=40C pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównamy masę nieznaną  m  z tą masą wzorcową  m0  .  Porównamy w sposób następujący: Umieścimy między nimi małą ściśniętą sprężynę (rys 4.1) Gdy zwolnimy sprężynę masy polecą w przeciwnych kierunkach z prędkościami odpowiednie  v  i  v 0 . Definiujemy nieznaną masę jako  m m v v ≡ 0 0 (definicja masy) (4.1) pęd  Pęd definiujemy jako iloczyn jego masy i jego prędkości wektorowej:   P mv ≡ (definicja pędu) (4.2) siła Jeżeli do ciała o masie  m  jest przyłożona siła  F  to definiujemy ją jako zmianę w czasie pędu ciała  F dP dt ≡ (definicja siły) (4.3 a) Dla ciał o stałej masie mamy       F d mv dt m dv dt F ma = = = ( ) (4.3 b)  Zasady dynamiki Newtona Pierwsza zasada Newtona - Ciało pozostaje w stanie spoczynku lub stałej prędkości (zerowe przyspieszenie), gdy jest pozostawiono  samo sobie (działająca na nie siła wypadkowa jest równa zeru):   a gdy Fwyp = = 0 0 ,    (pierwsza zasada Newtona)     (4.4) gdzie   Fwyp  jest suma wektorowa wszystkich sił działających na ciało. Druga zasada Newtona -  Tempo zmiany pędu ciała jest równe sile wypadkowej działającej na ciało Dla ciała o stałej masie  równa się to iloczynowi masy i przyspieszenia    F dP dt czyli F ma wyp wyp = = ,    (druga zasada Newtona)     (4.5) Trzecia zasada Newtona -  Gdy dwa ciał oddziałują wzajemnie, to siła wywierania przez ciało drugie na ciało pierwsze jest równa i  przeciwnie skierowana do siły, jaką ciało pierwsze działa na ciało drugie   F F A pochod B B pochod A = −   (trzecia zasada Newtona)         Jednostki siły i masy Jednostka masy 1 kg była już zdefiniowana wcześniej. Jednostką siły w układzie SI jest siła która nadaje 1 kg przyspieszenie 1 m/s2 . A więc jednostką siły jest 1 kg m/s    2  .  Nadano jej specjalną nazwę  niuton  (skrót N). W układzie cgs jest to 1 g cm/s2 i nazywa się  dyna : 1 1 1 10 10 10 10 2 3 2 2 5 2 5 N kg m s g cm s g cm s dyn = = = = = / ( )( ) / /   Siły kontaktowe i tarcie Gdy dwa ciała są dociskane do siebie występują wtedy siły kontaktowe.  Siły odpychające, działające między powierzchniami, nazywamy siłami kontaktowymi.    

(…)

… normalnej FN jest z
definicji współczynnikiem tarcia statycznego µs
µs≡
( Ff ) s
FN
współczynnik tarcia statycznego
a, jeżeli F jest większe od (Ff)s
µ
k

( Ff ) k
FN
współczynnik tarcia kinetycznego
n
Ciężar
Siła grawitacyjna działająca na ciało nazywa się ciężarem tego ciała:
Fg = mg
W pobliżu powierzchni Ziemi ciężar = mg
Wykresy ciała swobodnego
Rysunek ciał i wszystkich działających na niego sił…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz