Politechnika Gdańska - strona 274

Indukcja elektromagnetyczna w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

Indukcja elektromagnetyczna ▪ Prawo Faradaya Zjawisko  indukcji elektromagnetycznej   polega na powstawaniu prądów elektrycznych w  zamkniętym obwodzie podczas przemieszczania się względem siebie źródła pola magnetycznego i  te...

Indukcyjność w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Indukcyjność ▪ Transformator Gdy dwie cewki są nawinięte na tym samym rdzeniu (często jedna na drugiej) to prąd zmienny w  jednej wywołuje SEM indukcji w drugiej. N 1 - liczba zwojów w ...

Interferencja w cienkich błonkach

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Interferencja w cienkich błonkach Barwy cienkich błonek, baniek mydlanych, plam np. oleju na wodzie są wynikiem  interferencji. Na rysunku pokazana jest warstwa o grubości  d  i ...

Koherencja w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Koherencja Podstawowym warunkiem powstania dobrze określonego obrazu interferencyjnego jest,  aby fale świetlne które przybywają z punktów S1 i S2 miały  dokładnie określoną różnicę faz  ϕ  stałą w czasie . (Przypomnienie: faza jako określony stan fali w danym miejscu i czasie,  patrz równanie opis...

Kuliste rozkłady ładunków

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Kuliste rozkłady ładunków ▪ Jednorodnie naładowana sfera Rozpatrzmy jednorodnie naładowaną powierzchnię kulistą. W dowolnym punkcie sfery  E     S  więc ∫ = ) 4 ( d 2 r E π S E Zgodnie z prawem Gaussa: E (4 π r 2) =  Q / ε0 czyli 2 2 0 4 1 r Q k r Q E = = π ε dla  r    R  (tak jakby cały ładunek ...

Laser w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

d) c) b) a) Laser Jeżeli układ będący w stanie równowagi oświetlimy  odpowiednim promieniowaniem to w takim układzie  absorpcja będzie przeważała nad emisją wymuszoną. Żeby przeważała emisja wymuszona, to w wyższym  stanie energetycznym m...

Liczby kwantowe w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Liczby kwantowe  Poznaliśmy między innymi jak ograniczenie ruchu cząstki do obszaru zawartego pomiędzy  sztywnymi ściankami wpływa na prawdopodobieństwo jej znalezienia oraz jak wpływa na  skwantowanie wartości energii , 2 , 1 , 8 2 2 2 = = n ml h n E Podobnie wartości energii elektronu w atomie w...

Fizyka - Linie sił

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Linie sił Kierunek pola  E  w przestrzeni można przedstawić za pomocą tzw.  linii sił . Linie nie tylko  pokazują kierunek  E  ale też jego wartość (liczba linii na jednostkę powierzchni). Jeżeli liczbę linii przechodzących przez powierzchnię  ∆ S  oznaczymy ∆ φ to wówczas ∆ φ =  E  ∆ S  =  E ∆ S  ...

Materiały na kolokwium z fizyki

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Moment bezwładności -iloczyn masy cząstki przez kwadrat jej odległości od osi obrotu nazywamy  momentem bezwładności cząstki. Możemy powiedzieć że dwie cząstki są równoważne ze względu na  obrót dookoła osi gdy ich momenty bezwładności są równe.  I=mr2  Jeżeli wokół wspólnej osi porusza  się układ ...

Mechanika falowa w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Mechanika falowa W 1926 roku E. Schrödinger sformułował  mechanikę falową  (jedno ze sformułowań fizyki  kwantowej) min. w oparciu o założenie, że stacjonarne stany w atomach odpowiadają  stojącym  falom materii . Dla fal w strunie zaburzenie może być opisane za pomocą poprzecznego wychylenia  y , ...