Pojęcie transformacji - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie transformacji - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

38. Pojęcie transformacji Transformacja - pojecie nowe, związane z przeobrażeniami ustrojowo-politycznymi i społeczno- ekonomicznymi w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (byłego ZSRR)
ustrojowa - decyduje o charakterze państwa, głęboka reforma państwa, przebiega od rządów autorytarnych do demokratycznych - systemowa - ma charakter globalny, powoduje radykalne przeobrażenia społeczeństwa i przyjęcie modelu pluralistycznego
przeobrażenia o charakterze rewolucyjnym w drodze reform
na drodze nacisków społecznych dotyczną podstaw ustrojowych państwa
gruntowna przebudowa społeczeństwa i państwa
przemiana od socjalistycznego systemu społecznego do państwa liberalno-demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej
Transformacja ustrojowa dotyczy przemian:
modelu władzy politycznej (dopuszczenie do rządów sił demokratycznych, w Polsce-czerwcowe wybory parlamentarne 1989r, i zwycięstwo sił solidarnościowych)
modelu systemu partyjnego (przejście od monopartyjności do pluralizmu partyjnego; utrata dominującej roli partii komunistycznej)
powstania elit politycznych (zerwanie z nomenklaturą partyjna i przejście do kształtowania pluralistycznej elity politycznej)
sposobu wyłaniania organów władzy politycznej (przywrócenie wybieralności i powoływania na stanowiska publiczne według reguł demokracji politycznej) zmiany podmiotu sprawowania władzy publicznej (przesunięcie się najważniejszego ośrodka podejmowania decyzji politycznych z komitetów partyjnych na rząd powołany z większości parlamentarnej i posiadającego jej poparcie)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz