Pojęcie produktu rolnego, producenta rolnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie produktu rolnego, producenta rolnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

POJĘCIE PRODUKTU ROLNEGO, PRODUCENTA ROLNEGO W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM I W PRAWIE WEWNĘTRZNYM Produkt rolny: - w prawie wspólnotowym: płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa, a także bezpośrednio z nimi związane produkty pierwszego stopnia przetworzenia (chodzi o ekonomiczny związek między produktem pierwotnym a produktem przetworzonym a nie liczbę etapów przetwórstwa) Produkty te muszą być ujęte w Aneksie I do Traktatu lub w rozporządzeniu Rady nr 7a oraz przy interpretowaniu listy tych produktów bierze się pod uwagę inne pozycje Wspólnego Systemu Taryf Celnych. - w prawie krajowym: ew. definicja artykułu rolno - spożywczego Producent rolny: - w prawie wspólnotowym a. rozporządzenie z roku 1985: prowadzenie gospodarstwa stanowi podstawowy zawód rolnika, 50% jego dochodów pochodzi z działalności rolniczej, a czas przeznaczony na działalność niezwiązaną z prowadzeniem gospodarstwa nie przekracza połowy łącznego czasu pracy. (tą definicją mogą być objęte pod warunkiem spełnienia dalszych warunków, także osoby prawne) b. rozporządzenie ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - definiuje rolnika.
c. rozporządzenie z 2003r. - działalność rolnicza: produkcja, uprawa lub hodowla produktów rolnych, włączając uprawę zbóż, produkcję mleczarską, hodowlę i trzymanie zwierząt celach gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej rolniczej i zgodnej z wymogami środowiska kondycji” d. rozporządzenie ws. zintegrowanego systemu kontroli niektórych pomocowych programów Wspólnoty - rolnik: indywidualny producent rolny, osoba fizyczna lub prawna, bądź też grupa osób fizycznych lub prawnych bez względu na status prawny grupy i jej członków w krajowym porządku prawnym, której gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz