Pojęcie i zakres wiedzy logistyki stosowanej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i zakres wiedzy logistyki stosowanej - wykład - strona 1 Pojęcie i zakres wiedzy logistyki stosowanej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i zakres wiedzy logistyki stosowanej
( na podstawie notateczek Pani i książki FijaŁkowskiego:P - mam nadzieje, że nie ma błędów)
Różnica między procesem logistycznym a systemem logistycznym
Proces logistyczny obejmuje przemieszczanie, manipulowanie transport i składowanie obiektów tj. materiałów, informacji i energii. W ramach tego procesu obiekty są przekształcane ze swego stanu początkowego w stan końcowy, przy czym co najmniej jeden z elementów, takich jak czas, miejsce, liczba i artykuł zmienia się w taki sposób, że nie wywołuje to niepożądanych zmian cech obiektów. System logistyczny to podsystem w przedsiębiorstwie, który składa się ze środków pracy, tj. maszyn i ludzi potrzebnych do przekształcenia obiektów, przy czym każdy system logistyczny zawiera w sobie charakterystyczny przepływ informacji. Proces logistyczny obejmuje wszystkie procesy jakie składają się na przekształcenie „obiektów” ze stanu początkowego w stan końcowy aa system logistyczny są to wszystkie czynniki (obiekty, środki pracy itp.) które składają się na prawidłowy przebieg procesu logistycznego. -i to chyba jest ta różnica / to zdanko ułożyłam sama więc oczywiście nie koniecznie musi być prawidłowe;P:P
Pojęcie logistyki stosowanej z wyjaśnieniem poszczególnych elementów definicji
Logistyka stosowana jest dziedziną wiedzy i umiejętności potrzebnych do kształtowania racjonalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji oraz do projektowania (kształtowania i wymiarowania) procesów przepływu materiałów i informacji, w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy racjonalnych nakładach i kosztach.
Głównymi produktami mogą być:
-projekty i wdrożenia systemów logistycznych w produkcji, dystrybucji, handlu, siłach zbrojnych, szpitalnictwie itp.
- analizy istniejących systemów logistycznych w celu ich modernizacji rozbudowy lub intensyfikacji itp.
Teoria ta opiera się na szeregu dyscyplin naukowych i fachowych, m.in.-
Badania operacyjne, modelowanie procesów i systemów, technologia transportu magazynowania i przeładunku,
Budowa i eksploatacja środków transportowych, infrastruktura systemów logistycznych, sterowanie w transporcie i magazynowaniu, ekonomika, nauka o pracy, metodologia projektowania, towaroznawstwo. Wyjaśnić pojęcie transport wewnętrzny, technologia transportu wewnętrznego
Aa co na to nam powie Pan Fijałkowski....
Transport wewnętrzny to przemieszczenie, pakowanie i magazynowanie materiałów w każdej postaci w obszarze zakładu. Dzięki tym czynnościom tworzone są w materiale walory użytkowe w sensie miejsca i czasu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz