Pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego - strona 1 Pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE I STRUKUTRA STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO:
Pojęcie:
To stosunek społeczny uregulowany przez normy prawa cywilnego tj. ustanowiona w przepisach prawnych więź o charakterze powinnościowym między ludźmi lub utworzonymi przez nich organizacjami uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa, polegająca na tym, że podmioty te mają - w określonej sytuacji - wobec siebie wynikające z dyspozycji normy prawnej uprawnienia i obowiązki, których realizacja jest zagwarantowana przez państwo.
Cechy: -formalna równość (równorzędność) tych podmiotów (tj. brak podporządkowania charakterystycznego dla stosunku administracyjnoprawnego),
-w szerokim zakresie są one kształtowane decyzjami samych podmiotów występujących w danym stosunku (np. swoboda zawierania umów, kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego - art. 3531 KC).
Struktura: W każdym stosunku cywilnoprawnym można wyodrębnić następujące elementy:
a) podmiot
art. 1 KC „kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami pranymi” Podmiotowość prawna jest cechą normatywną tzn. o uznaniu za podmiot praw i obowiązków decyduje norma prawna:
osoba fizyczna: art. 8 KC każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną (tj. zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych); wśród osób fizycznych szczególnej ochronie prawnej podlega konsument (art. 22¹ KC), dokonujący czynności prawnej z profesjonalistą (przedsiębiorcą - zob. 43¹ KC),
osoba prawna - jeżeli przepis szczególny tak stanowi (państwowe i samorządowe osoby prawne: SP, gmina, powiat, województwo, pp; korporacyjne i fundacyjne: KSH o sp. z o.o., S.A.; fundacje),
tzw. „ułomne (niepełne) osoby” (art. 33¹KC: Do jedn. org. niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stos się odpowiednio przepisy o osobach prawnych) osobowe spółki pr. handlowego (jawna, partnerska, komandytowa i k. a. art. 8 KSH spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, a także prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
W każdym stosunku prawnym występują co najmniej dwie osoby. Należy jednak odróżniać kategorię podmiotów tego stosunku od stron w nim uczestniczących). Po 1 stronie może bowiem występować jeden lub wiele podmiotów, natomiast strony zazwyczaj są dwie: uprawniona i zobowiązana (wyj. to spółka cywilna, w której jest więcej niż dwóch wspólników)
Przykład: umowa sprzedaży samochodu przez małżonków zawarta z X (dwie strony: kupujący i sprzedający, ale trzy podmioty: maż, żona, X)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz