Pojęcie i rodzaje weksla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje weksla - strona 1

Fragment notatki:

POJĘCIE I RODZAJE WEKSLA Weksle spełniają w obrocie (zwłaszcza w gospodarce typu rynkowego) istotną rolę. Stanowią one narzędzie kredytu, bowiem zapłata za dostarczone towary bądź usługi następuje dopiero w terminie płatności weksla, ponadto weksle pełnią donio­słą funkcję obiegową. Będąc papierem wartościowym, weksel może być przenoszony z rąk do rąk i służyć jako środek zapłaty, odgrywając tym samym rolę podobną jak pieniądz, jednakże bez zaangażowania środków pieniężnych. Ponadto weksle mogą spełniać funkcję gwarancyjną.
Weksel jest dokumentem o tyle specyficznym, że w jego treści nie zostaje okre­ślona przyczyna, dla której weksel został wystawiony, nie jest w nim określony ża­den cel (np. że weksel wystawiono jako formę zapłaty za określony towar). Istnienie zobowiązania wekslowego zostało uniezależnione od jakichkolwiek przyczyn leżą­cych u podstaw jego wystawienia, przy czym zobowiązanie wekslowe istnieje - jeśli weksel został wystawiony - choćby przyczyna, dla której go wystawiono, okazała się nieważna lub nieistniejąca. Toteż o zobowiązaniach wekslowych mówimy jako o zo­bowiązaniach bezwarunkowych i abstrakcyjnych. Natomiast konieczną przesłan­ką istnienia uprawnień wekslowych jest posiadanie weksla. Każdy, kto obok wystawcy złożył swój podpis na wekslu, staje się również pod­miotem zobowiązania wekslowego.
Ustawa prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksla: weksle trasowany (tzw. we­ksel ciągniony) oraz weksel własny (tzw. weksel prosty).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz