Pojęcie i charakter prawny wzorca umowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i charakter prawny wzorca umowy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

POJĘCIE I CHARAKTER PRAWNY WZORCA UMOWY
Wzorzec umowy
Należy odnieść go do jednostronnie przygotowanych z góry przed zawarciem umowy, gotowych klauzul umów.
Wzory umów redagowane są w postaci formularzy określających treść konkretnej umowy z pozostawieniem miejsc pustych dla skonkretyzowania zmiennych elementów umowy.
Wzorzec jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania przez stronę, która go ustaliła. Wzorce mogą zawierać tylko tego rodzaju postanowienia umowne, które są powtarzalne w umowach, dla których je przeznaczono. Zawarte we wzorcu postanowienia uzupełniają treść stosunku prawnego powstałego z indywidualnej umowy. Wzorce umów mogą wydawać przedsiębiorcy.
Charakter prawny wzorca
Wzorce umowne oddziałują na zachowania ich adresatów. Charakter prawny dworca łączy się z jego doniosłością prawną.
Wzorzec jest kwalifikowanym oświadczeniem woli mającym szczególny reżim prawny. Wzorzec umowy nie wymaga zgody kontrahenta. Szczególne upoważnienia ustawowe do wydawania wzorców umownych nie są konieczne albowiem kompetencja do ich wydawania opiera się na ogólnej zasadzie wolności umów i dlatego może je wydawać bez szczególnej normy kompetencyjnej każdy kontrahent.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz