Pojęcie i cechy metali ciężkich - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i cechy metali ciężkich - omówienie - strona 1 Pojęcie i cechy metali ciężkich - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i cechy metali ciężkich
Do metali zaliczamy:
Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W oraz niemetal Se
W grupie metali ciężkich wsytępują pierwiastki niezbędne dla org:
Mikroelementy: miedź, cynk, nikiel, chrom
Oraz pierwiastki o nieznanej roli fizjologicznej: kadm, rtęc, ołów, arsen- zbyteczne dla roś i zw.
Cechy metali ciężkich:
Pierwiastki o masie właściwej większej od 4,5g/cm3, które w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawania elektronów tworząc kationy
W stanie stałym i ciekłym charakteryzują się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną
Posiadają połysk, są nieprzezroczyste
Wysoka temp topnienia i wrzenia
Są kowalne i ciągliwe, ich pary są jednoatomowe
Właściwości redukujące
Mała elektroujemność
Tworzą silne wiązania z O i S
Występują na dodatnich stopniach utlenienia (+1 do +6)
Pierwiastki chem, których atomy mogą zastępować, ulegające dysocjacji, atomy wodoru w kwasach. Tworzą się w ten sposób sole
Własności metali wynikają z ich struktury elektronowej- całkowicie wypełnionych powłok wewnętrznych i niewielkiej liczby elektronów na powłoce zewnętrznej
Źródła metali ciężkich w środowisku:
Procesy glebotwórcze
Aktywność wulkaniczna
Wietrzenie skał
Pożary lasów
Parowanie oceanów
Antropogeniczne:
Przemysł wydobywczy, metalurgiczny, motoryzacyjny
Galwanizerie, lakiernie
Produkcja paliw, akumulatorów, barwników, szkła, ceramiki, papieru
Spalanie węgla i spalarnie śmieci
Limity PTDI lub PTWI
Na podstawie wyników badań toksykologicznych dotyczących met ciężkich na zdrowie, niemal wszystkie kraje limitują ich dopuszczalną zawartość nie tylko w produktach spożywczych
Dla metali ustala się tymczasowe tolerowalne dzienne lub tygodniowe pobranie PTDI lub PTWI
Określają one ilość subs toks w mg/kg masy ciała, która pobrana jednorazowo lub pobierana w ciągu tygodnia prawdopodobnie nie wywiera szkodliwego wpływu na zdrowie.
Rtęć: PTWI 0,005 Kadm 0,007 mg/kg
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz