Pojęcia na egzamin - EUTYMIA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin - EUTYMIA - strona 1

Fragment notatki:

EUTYMIA - stan prawidłowego nastroju; według Demokryta z Abdery warunkiem szczęścia są radość i spokój duszy; czasami eutymią określa się również stan neutralnego nastroju u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. FALSYFIKACJA - (z łac. - fałsz) procedura metodologiczna, której celem jest obalenie danego zdania, czyli wykazanie jego fałszywości; falsyfikacja, zwana też negatywną weryfikacją , stanowi kryterium stosowane przy akceptacji hipotez. FATALIZM - wiara w nieodwracalność losu, w nieuchronność przeznaczenia, w fatum decydujące o biegu poszczególnych zdarzeń niezależnie od ludzkiej woli i związków przyczynowych. FIZYKALIZM - główne założenie neopozytywizmu, które opiera się na sprowadzaniu wszystkich terminów do terminów fizyki; mówi o tym, że wiele zjawisk z pozoru niefizycznych, po dokładnej analizie nabiera wyłącznie fizycznego charakteru. GNOSTYCYZM - (z gr. - dotyczący wiedzy, służący poznaniu) połączenie systemów religijno-filozoficznych II i III wieku opartych na gnozie, czyli ezoterycznej wiedzy o rzeczywistości transcendentnej (Bogu), uzyskiwanej przez iluminację lub inicjację; u podstaw gnozy stoi koncepcja dualizmu ducha i materii, dobra i zła, wiedzy i niewiedzy; gnostycy głoszą wędrówkę dusz, antyseksualizm (zradykalizowana forma myśli orfickiej, jakoby ciało było więzieniem duszy). HEDONIZM* - (z gr. - rozkosz) doktryna etyczna, według której rozkosz jest najwyższym dobrem, celem życia i naczelnym motorem ludzkiego postępowania; hedonizm cyrenajski: najstarsza forma hedonizmu; liczy się tylko szczęście „prywatne”, szczęście możemy osiągnąć poprzez chwilowe przyjemności, „długotrwałe” szczęście to przewaga przyjemności nad bólem, szczęście jest aktywne, tj. jest stanem czynnym umysłu/ducha/duszy, ważne są doznania teraźniejsze, rozkosz musi współgrać z rozumem, tzn. nie człowiek ma się poddać rozkoszy, ale rozkosz człowiekowi, przyjemność jest doskonała, kiedy można ją odrzucić bez żalu i bólu. HILICY - jedna z trzech postaw według Walentyna; siedlisko diabła. HIPOSTAZA - (z gr. - podstawa, to co pod spodem) w filozofii: uprzedmiotowienie; w teologii katolickiej: termin używany na oznaczenie trzech osób boskich jako odrębnych, choć wzajemnie zależnych podmiotów.
1
1
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz