POiZ - pytania do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 6888
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POiZ - pytania do egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma objętość 5 stron w formacie doc.

W niniejszej notatce zostały omówione takie zagadnienia jak: ewolucja organizacji pracy, powstanie nauki o organizacji i zarządzaniu, funkcje przedsiębiorstwa, funkcje zarządzania, H. Fayola, zasady wspomagające funkcję planowania. Ponadto w treści notatki opisane zostały takie pojęcia jak: zasady odnoszące się do funkcji organizowania, harmonizacja pracy, zasady odnoszące się do funkcji koordynowania, zasady odnoszące się do funkcji decydowania, zasady odnoszące się do funkcji kontroli. Kolejnymi tematami które zostały opracowane na potrzeby tego dokumentu są: postać Karola Adamieckiego, metody organizacji czasu pracy, funkcja dysponowania środkami rzeczowymi i finansowymi, funkcja pracy z ludźmi, praca z informacjami.

1. Ewolucja organizacji pracy i powstanie nauki o organizacji i zarządzaniu.
Przez wieki podstawową formą organizacji była organizacja typu rzemieślniczego. Na dole piramidy organizacyjnej byli uczniowie (przyuczający się do zawodu, ich praca nie była opłacana). Wyżej znajdowali się czeladnicy (w pełni wykwalifikowani, opłacani, każdy wykonywał jeden produkt). Na czele przedsiębiorstwa stał mistrz. Organizacje działały na rynku lokalnym, przy praktycznie zerowej konkurencji.
Z czasem pojawiły się manufaktury, kilkudziesięcio- lub nawet kilkuset- osobowe grupy, na czele których stał kierownik. Niektóre z nich były międzynarodowe. Upadła zasada „jeden wykonawca - jeden produkt”, wielu wykonawców wytwarzało to samo dobro.
W czasie rewolucji przemysłowej zaludnienie było dosyć gęste, pojawiały się konkurujące przedsiębiorstwa, produkujące wyższej jakości produkty po tej samej cenie, lub takie same jakościowo, ale tańsze. Powstała nauka o organizacji oraz zarządzaniu.
2. Funkcje przedsiębiorstwa i funkcje zarządzania w ujęciu H. Fayola.
Funkcje przedsiębiorstwa:
czynności techniczne (produkowanie)
czynności handlowe (kupowanie, sprzedawanie, wymiana)
czynności finansowe (poszukiwanie kapitału oraz obrót nim)
czynności ubezpieczeniowe (ochrona majątku oraz osób)
czynności rachunkowościowe (inwentaryzacja, ustalanie cen, statystyka)
Funkcje zarządzania:
planowanie (badanie przyszłości, ustalanie programu działań)
organizowanie (powoływanie do życia organizmu przedsiębiorstwa)
rozkazywanie (powodowanie funkcjonowania personelu)
koordynowanie (łączenie i harmonizowanie wszystkich czynności i wysiłków)
kontrolowanie (czuwanie nad tym, aby wszystko odbywało się zgodnie z ustalonymi przepisami oraz wydanymi rozkazami)
3. Wymień i scharakteryzuj wybrane zasady wspomagające funkcję planowania.
Zasada konkretności - zasada mówi, że cele organizacji muszą być motywujące i realne, nie mogą być zbyt ogólnikowe oraz niemożliwe do wykonania. Wykonawca musi wiedzieć co robi.
Zasada terminowości - każde zadanie powinno mieć określony nie tylko cel, ale również termin rozpoczęcia i zakończenia. Brak takich terminów uniemożliwia koordynacje i kontrolę nad zadaniami.
Zasada elastyczności - próba przewidzenia zmiany warunków w przyszłości oraz tworzenie wariantowych planów, dających wykonawcom możliwość dostosowania się do zmian.
Zasada optymalnego horyzontu czasowego - trzeba planować na odpowiedni czas wprzód, zazwyczaj 3 - 5 lat.
4. Wymień i scharakteryzuj zasady odnoszące się do funkcji organizowania. Zasada podziału pracy (A. Smith) - F. Taylor zastosował ją w koncernie Ford, dzięki czemu w czasie kryzysu fabryka doskonale prosperowała. Powodem była tzw. „praca w okruchach”, zasada podziału p

(…)

… dyrektorem w firmie ceramicznej i konstruuje piec, który zużywa znacznie mniej ciepła przy wypalaniu cegieł. W 1911 otwiera biuro konsultacyjne i zostaje doradcą w fabryce maszyn i wagonów. Po wybuchu wojny fabryka zostaje przeniesiona wgłąb Syberii, tam też konstruuje piec kaflowy, który wymaga o 40% mniej paliwa niż inne piece. Po wojnie wraca do Polski i w 1922 tworzy Katedrę Zasad Organizacji Pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz