podział dowodów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podział dowodów - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

- podział dowodów - kategorie dowodów Podstawowe kategorie dowodów: 1) ze względu na liczbę źródeł dowodu oddalających fakt udowodnienia od źródła dowodu: • dowody pierwotne- pochodzą od źródła dowodu, które zetknęło się bezpośrednio z faktem udowadnianym, tzw. z pierwszej ręki (świadek naoczny, oryginał dokumentu).
-dowody pochodne- pochodzą od Źródła dowodu pośredniczącego między Źródłem pierwotnym a faktem udowadnianym (np. kopia dokumentu lub świadek ze słyszenia) 2) ze względu na charakter źródła dowodu: • d. osobowe- pochodzą od osoby (człowieka żyjącego) - d. rzeczowe- wszystkie pozostałe pochodzące od rzeczy w najszerszym tego słowa znaczeniu 3) ze względu na styczność z faktem głównym Fakt główny- fakt, którego stwierdzenie jest głównym celem postępowania dowodowego. Jest nim przestępstwo. Fakty dowodowe (poszlaki)- fakty, z których istnienia lub nieistnienia można wyciągnąć wniosek o istnieniu faktu głównego. • d. bezpośrednie- dotyczą wprost faktu głównego, np. zeznania świadka, któremu podejrzany zwierzał się, że zabił człowieka w celu rabunkowym. • d. pośrednie (poszlakowe)- dotyczą faktu dowodowego (poszlaki) 4) ze względu na zawartość treści intelektualnej: • d. pojęciowe- posiadające treść intelektualną, np. wyjaśnienia oskarżonego, opinia biegłego • d. zmysłowe- poznawane za pomocą zmysłów, np. właściwości ciał i rzeczy 5) ze względu na genezę źródła dowodu: • d. przypadkowe (naturalne) • d. z przeznaczenia- ich Źródła tworzono na potrzeby procesu, np. treść protokołu 6) ze względu na formalizm dowodu: • d. ścisłe- przeprowadzone w formie określonej przepisami prawa dowodowego; bezwzględnie wymagane * d. swobodne (nieformalne), np. notatka służbowa funkcjonariusza z postępowania przygotowawczego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz