Podsystem śródlądowy-wodny - Parametry sieci dróg

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podsystem śródlądowy-wodny - Parametry sieci dróg - strona 1 Podsystem śródlądowy-wodny - Parametry sieci dróg - strona 2 Podsystem śródlądowy-wodny - Parametry sieci dróg - strona 3

Fragment notatki:

PODSYSTEM ŚRÓDLĄDOWY - WODNY Parametry sieci dróg: 1.żeglowność- określana przez głębokość; jest 5 klas, każda klasa drogi wodnej ma 2 parametry: *minimalna głębokość, *wielkość tonażu pojazdu, który może korzystać z tej drogi 2.długość sieci -w Polsce 3813km 3. gęstość – w Polsce 12,2 km/100km2  Sieć dróg śródlądowych dzielimy na 2 kategorie: -o znaczeniu regionalnym(drogi klasy 1,2 3), - o znaczeniu międzynarodowym(drogi klas 4,5) KLASA1 –40% długości polskich sieci; min głębokość 0,8m; może poruszać się barka o m=300t Podklasy: a)dł.sieci=1126km(1/3sieci)ok.29% b)dł.=893km, 23,4% łącznej dł. Sieci KLASA2- min gł.1.3m; barka o masie m=500t Podklasa: *1036km; 27,2% KLASA3- min gł.1.8m; barka o m=1000t Podklasa: *402km;10,5% KLASA4 –min gł.2,1m; barka o m=1500t Podklasa: *37,5km; 1%Lącznej dł. sieci KLASA5 – min gł.3m; barka om=3000t Podklasy: a)55km; 1,45% łącznej długości sieci b)108,8km; 2,8 % WISŁA- od ujścia Przemszy do K. Łączyńskiego – klasa 4; od Płocka do Włocławka- kl. 5a Martwa Wisła-klasa 5b;  Jezioro Dąbie do granicy z wodami morskimi wew. RP- 9,5km- kl. 5b ODRA- od Ognicy do Przekopu Kruczustowa (dolna Odra)- 44,6km- kl. 5b Odra zach.- 30.6km- kl. 5b Pornica i Przekop Porncki od Odry Zach. do granicy z morskimi wodami wew.- 11.5km- kl. 5b Łącznie przewozy w Polsce drogami śródlądowymi i wodnymi wynoszą 8,5-9,5 mln towarów (0,7%) wraz z  przewozami międzynarodowymi. W samej Polsce do 6 mln. Duże znaczenie w żegludze śródlądowej ma obniżanie poziomu wody, dlatego też tylko niektóre odcinki rzek  i innych dróg są do wyznaczone. Regulacje prawne i rynkowe: ●  regulacja Mancheimowska dla Renu →określa potrzeby żeglowności, oparty na systemie zbliżonym do  transportu morskiego ze względu na swoje wart. są tu największe porty rzeczne Europy (największy port  Dmisout) ●   Regulacja dla Dunaju→ łączy 10  krajów. Określa dostęp i swobodę żeglugi. Segmenty rynku: Charakterystyczne jest to, że nie ma wielu organizacji międzynarodowych, jest jedno stowarzyszenie  działające fakultatywnie. ERSTU→ z siedziba w Niemczech ( European River Sea Transport Union ) jest to jedyna organizacja, która tu  działa. Liberalizacja: ●  swobody, liberalizacji i przewozowo międzynarodowych ●  swobodę przewoźników kabotażowych, krajowych w 2000r zniesiono zapas kabotażu, od tej pory jest  możliwość: negocjowania cen, podpisywanie umów. Dwa pułapy dostępu do rynku: ●  dostęp do zawodu przewoźnika-zasada uznawania kwalifikacji zawodowych  (narodowych patentów 

(…)

… do potów członkowskich.
„Port State Cotrol”- określa zasady formy kontroli statków w portach krajów członkowskich. Kontrolerami są
administratorzy krajów członkowskich (Polska: Urzędy Morskie)
Z funkcjonowaniem transportu morskiego wiąże się bezpieczeństwo ekologiczne. Dba o to „Helcom” (dba o
ochronę środowiska morskiego)
ECSA- europejskie stowarzyszenia armatorów (przewoźnik)
ESC- zrzesza załadowców…
… do potów członkowskich.
„Port State Cotrol”- określa zasady formy kontroli statków w portach krajów członkowskich. Kontrolerami są
administratorzy krajów członkowskich (Polska: Urzędy Morskie)
Z funkcjonowaniem transportu morskiego wiąże się bezpieczeństwo ekologiczne. Dba o to „Helcom” (dba o
ochronę środowiska morskiego)
ECSA- europejskie stowarzyszenia armatorów (przewoźnik)
ESC- zrzesza załadowców…
… zawodowych (narodowych patentów
zawodowych wydawanych przez różne kraje, ale o znaczeniu międzynarodowym).
Metoda eliminacji zdolności nadwyżek przewozowych statku „Old for New” polega na tym, że nadpodaż
tonażu, więc przy współudziale państwa tworzony jest system-fundusz żeglugi śródlądowej. Ci, którzy
dokonują złomowania dostają możliwość zakupu nowej jednostki o lepszych parametrach.
Proces liberalizacji…
… się
im, że mają niższe standardy dotyczące bezpieczeństwa.
→ IMO- określa standardy bezpieczeństwa (wszystkie kraje morskie)określa minimalne standardy bezp.
morskiego (międzynarodowe, to członkowie ponad 160krajów)
→ STCW- określa prace wacht marynarzy
W strukturze floty 3 przynależności:
1) podnoszenie bandery (pierwszy rejestr)
2) rejestr-instytucja, wprowadza m.in. płace, ubezpieczenia, standardy bezp.
Drugi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz