Podstawy zastosowania środka egzekucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zastosowania środka egzekucji - strona 1 Podstawy zastosowania środka egzekucji - strona 2 Podstawy zastosowania środka egzekucji - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY ZASTOSOWANIA ŚRODKA EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Środek w egzekucji obowiązków niepieniężnym stosuje się na podstawie postanowienia wydanego przez organ egzekucyjny.
Art 67 par 1 - podstawę zastosowania środków egzekucyjnych stanowi w zależności od zastosowanego środka:
zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności
protokół zajęcia prawa majątkowego
protokół zajęcia i odbioru ruchomości
protokół odbioru dokumentu
powyższe podstawy to jednak nie wszystko.
Art 110c: organ przystępuje do egzekucji nieruchomości przez zajęcie nieruchomości, co następuje przez wezwanie zobowiązanego do zapłacenia należności + odsetek + kosztów egzekucyjnych w ciągu 14 dni. Wyjętek: egzekucja z pieniędzy
Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności powinno zawierać:
oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego
oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności
określenie stosowanego środka egzekucyjnego
numer tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do zajęcia
kwotę należności,
okres, za który należność została ustalona lub określona,
termin płatności,
okres, za który należność została ustalona lub określona,
termin płatności należności
rodzaj i stopę odsetek z tytułu nieza płacenia należności w terminie
kwotę odsetek nalizczonych od dnia wystawienia zawiadomienia
kwotę należnych kosztów egzekucyjnych
wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do realizacji zajęcia lub powiadomienia organu egzekucyjnego o przeszkodzie w realizacji zajęcia
pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o skutkach zajęcia
datę wystawienia zawiadomienia
podpis z podaniem imienia nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego
odcisk pieczęci organu egzekucyjnego
W przypadku zajęcia prawa majątkowego, zajęcia i odbioru ruchomości oraz odebrania dokumentu protokół zajęcia zawiera analogiczne elementy z wyjątkiem:
oznaczenia dłużnika zajętej wierzytelności,
określenia stosowanego środka egzekucyjnego
wezwań skierowanych do dłużnik zajętej wierzytelności o skutkach zajęcia
W przypadku zajęcia i odbioru ruchomości protokół powinien zawierać to samo co przy wierzytelności +:
1) wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, rodzaju jednostki
miary i wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli jej oszacowanie nie
zostało zastrzeżone dla biegłego skarbowego;
2) adnotację, które z zajętych ruchomości mogą być sprzedane bezpośrednio
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz