Podstawy zarządzania - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawy zarządzania - pojęcia - strona 1  Podstawy zarządzania - pojęcia - strona 2  Podstawy zarządzania - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do powodzenia całości. (T. Kotarbiński) Organizacja społeczna to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane działania ludzkie wykorzystują, przekształcają i zespalają w sposób celowy zasoby kapitałowe, ideowe i naturalne, pozostając we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami otoczenia (W. Bakke) W organizacjach zawsze ścierają się dwie tendencje: adaptacyjna/antycypująca (wyprzedzająca) - cały czas się rozwija, wyprzedza posunięcia konkurenta konserwatywna - mówi o tym, że wykształcona pozycja rynkowa, relacje powinny być bronione, stałe, nie zmieniane Organizacje cechuje ekwifinalność, czyli zdolność do osiągania podobnych wyników w różny sposób, za pomocą różnych procesów i struktur. / jest to zdolność do osiągania pewnych wyników w różny sposób, za pomocą różnych środków. Właściwości organizacji: celowość - istnienie celu lub celów przyjętych do osiągnięcia przez całość złożoność z dających się określić części, powiązanych ze sobą i funkcjonalnych wobec całości, aczkolwiek posiadających własne, partykularne interesy odrębność części i całości w stosunku do otoczenia, a jednocześnie powiązanie tych części i całości ze składnikami otoczenia Wieloznaczność pojęcia „organizacja“ atrybutowe rozumienia organizacji - organizacja rozumiana w kategorii cech, jakie można jej przypisać rzeczowe rozumienie organizacji - wyodrębniona fizykalnie całość czynnościowe rozumienie organizacji - proces tworzenia organizacji Sprawność organizacji ujęcia prakseologiczne - postaci sprawnego działania: skuteczność - działanie jest skuteczne, jeśli prowadzi do skutku zamierzonego jako cel (nie bierzemy pod uwagę kosztu działania, tylko skutki oceniane pozytywnie i przewidywane) ekonomiczność (zwana gospodarnością) - stosunek między wartością (ekonomiczną) wyniku użytecznego i wartością (cennością) kosztu korzystność - różnica między wartością (cennością) wyniku użytecznego i wartością (cennością) kosztu żadnego działania nie można nazwać sprawnym w sensie ogólnym, jeśli nie jest co najmniej minimalnie skuteczne koncepcja sprawności P. Druckera sprawność - „robienie rzeczy we właściwy sposób“; od menedżera oczekuje się, by osiągał wyniki współmierne do nakładów zużytych na ich realizację skuteczność - to umiejętność wyboru właściwych celów żaden stopień sprawności nie zrównoważy braku skuteczności Rzeczywista organizacja jest zbiorem zasobów o bardzo zmiennej charakterystyce, zarówno o naturze materialnej jak i niematerialnej, dynamicznej i pasywnej Prakseologia to nauka o sprawnym działaniu


(…)

…, wskazującego w sposób otwarty stany rzeczy, jakie powinny być osiągnięte w wyniku działalności wskazanie celów funkcjonalnych, konkretyzujących cele kierunkowe na poszczególnych obszarach funkcjonalnych sformułowanie mierników realizacji celów Wybór preferencji w systemie działalności przedsiębiorstwa: zysk postrzegany jako priorytetowe kryterium podejmowania decyzji wzrost skłaniający do poszukiwania…
… sporo kosztują. Koszty są rekompensowane krótszym czasem cyklu projektowego, projektowego którym pomija się rozbudowy etap diagnozy. Problem stanowiący wdrożenia zaproponowanego modelu, szczególnie gdy pracownicy danej instytucji nie są włączeni do zespołu projektowego. 23. Opisz teorię hierarchii potrzeb A.H. Maslowa występującą w ramach podejścia do motywowania od strony treści Teoria hierarchii potrzeb A.H. Maslowa, teoria w której ludzie muszą zaspokajać pięć grup potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, społecznych, uznania i samorealizacji. Działania ludzkie są stymulowane przez dążenie do likwidacji napięcia wywołanego niezaspokojeniem jednej z pięciu kategorii potrzeb - potrzeby fizjologiczne - elementarne potrzeby życiowe ( picie, jedzenie….) - potrzeby bezpieczeństwa - dążenie…
… - formułowania strategii, dla ścisłego określenia celów i metod działalności - wdrożenia strategii, czyli wprowadzania w życie założeń planistycznych - kontroli strategicznej, dla monitorowania realizacji strategii i oceny aktualności planu strategicznego 41. Na czym polega istota macierzy BCG Macierz BCG, opiera się na prostym założeniu, że zdolność linii produktowych do generowania zysków firmy zależy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz