Podstawy zarządzania - organizacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - organizacja - omówienie - strona 1 Podstawy zarządzania - organizacja - omówienie - strona 2 Podstawy zarządzania - organizacja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2. Organizacja
Model organizacji wg Leavitta- czteroelementowy model przedstawiający podział organizacji na jej najważniejsze elementy
Rys. Model Leavitta
Ludzie i cele to elementy podsystemu społecznego. Struktura i technologia to elementy podsystemu technicznego.
2.1 Ludzie
Ludzie to członkowie organizacji wraz z ich wiedza, kwalifikacjami, systemem wartości, motywacja do pracy itp. Są oni najważniejszym elementem każdej organizacji, który opisywany jest na poziomie jednostkowym, grupowym i kulturowym.
2.1.1 Typy osobowości Wyróżnia się następujące typy osobowości organizacyjnych:
Autokrata- dominacja wobec podwładnych i służalstwo wobec przełożonych
Gracz- lubi zmiany, które są dla niego szansa, często je prowokuje
Biurokrata- broni swoich interesów poprzez dokumentacje swych działań, nie umie uczyć się na bledach, zdyscyplinowany, formalizm w działaniu
Profesjonalista- stara się sprzedać jak najlepiej swoja wiedze, kwalifikacje i umiejętności, dąży do profesjonalizmu
Przedsiębiorca- duża potrzeba osiągnięć, dąży do pracy na własny koszt i rachunek
Twórca- twórcza osobowość, bardziej go interesuje to czego nie ma niż to co jest, postrzega rzeczywistość przez pryzmat problemów
2.1.2 Grupy interesów
Wyróżnia się następujące grupy interesów organizacji:
Konserwatywna- jej członkowie rekrutują się z osób pracujących na najwyższych szczeblach hierarchii, nastawione na obronę dotychczasowych pozycji
Strategiczna- jej członkowie pracują na najwyższych szczeblach hierarchii, ale nie są zadowoleni ze swojego statusu, zmierzają do poprawy swoich pozycji
Wybuchowa- jej członkami są pracownicy wykonawczy o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju organizacji
Apatyczna- jej członkami są pracownicy o niskim organizacyjnym statusie, świadomi swojej marginesowej roli w organizacji
2.1.3 Kultura
Kultura organizacyjna to zbiór norm i wartości podbudowanych założeniami dotyczącymi istoty rzeczywistości i wyrażającymi się tzw. artefaktami. Rys. Model Scheina
Artefakty kulturowe (widoczne i uświadomione):
Językowe- język, mity, legendy
Behawioralne- ceremonie, rytuały
Fizyczne- wytwory materialne organizacji
Wartości (częściowo widoczne i uświadomione) :
Deklarowane
Rzeczywiście przestrzegane
Założenia dotyczące (całkiem niewidoczne i nieuświadomione):
Natury człowieka
Relacji międzyludzkich
Organizacji
Otoczenia
2.2 Cele

(…)

…, rozpiętość kierowania itp.
Centralizacja- opisuje sposób rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych
Specjalizacja- opisuje różnorodność i powtarzalność działań wykonywanych na stanowisku pracy
Standaryzacja- opisuje procedury działania i podejmowania decyzji
Formalizacja- opisuje dokumentacje organizacyjna
2.4.2 Konfiguracja
Rozpiętość kierowania stanowi liczba osób bezpośrednio podporządkowanych przełożonemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz