Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - wykład - strona 1 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - wykład - strona 2

Fragment notatki:


Wykład I 09.10.2012    Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.     Różne formy samorządu:    samorząd terytorialny (powiat, gmina)    samorząd gospodarczy (np. izby gospodarcze)    samorząd zawodowy (np. izby radców prawnych, rolnicze)    samorząd wyznaniowy (np. gmina żydowska)    Samorząd terytorialny:    to  powstały  z  mocy  prawa  wyodrębniony  w  strukturze  państwa  związek  lokalnego  społeczeństwa powoływany do samodzielnego wykonywania zadań administracji państwowej,  wyposażone w materialne środki umożliwiające realizację zadań   ( M. Podstawka, Finanse publiczne )    ustalony  prawem  zakres  kompetencji  do  zawiadywania  własnymi  sprawami,  samodzielne,  niezależne zawiadywanie swoimi sprawami w zakresie administracji państwowej (publicznej),  a  także  samodzielne  wykonywanie  pewnych  funkcji  państwowych  o  charakterze  administracyjnym.  wg Słownika Samorządu Terytorialnego     UJĘCIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:  1.  Prawne:  wykonywanie zadań publicznej w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne  w stosunku do państwa podmioty, które w zakresie wykonywania swoich zadań nie są poddane żadnej  ingerencji państwa.  2.  Polityczne:  obejmuje honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych.    Podmiot:  społeczność lokalna zamieszkała na danym obszarze, zorganizowana w terytorialny związek  samorządowy.  Przedmiot:  administracja państwowa.   Sposób  wykonywania  państwowej  administracji:   na  zasadzie  decentralizacji  zakładającej  ich  realizację przez terytorialne związki samorządowe.     Światowa deklaracja samorządu terytorialnego    uchwalona  na  27  Światowym  Kongresie  Międzynapadowego  Związku  Władz  Lokalnych   w dniach 22 – 26 września 1985 w Rio de Janeiro.    w art. 2 ust. I mówi iż: „samorząd lokalny do lokalnego regulowania i zarządzania sprawami  publicznymi dla dobra społeczności lokalnej”.     Europejska Karta Samorządu Terytorialnego    zbiór 31 zasad – standardów legislacyjnych dla JST stopnia podstawowego.     Kartę  stworzyły  państwa  członkowskie  Stałej  Konferencji  Gmin  i  Regionów  Europy  funkcjonującej w ramach Rady Europy 11 października 1985 w Strasburgu    Polska ratyfikowała EKST 14 lipca 1994.    Samorządowy sektor finansów publicznych obejmuje:   JST  1.  organy JST  2.  związki JST  3.  jednostki organizacyjne JST  4.  jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe  5.  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz