Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - Zasada przedsiębiorczości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4158
Wyświetleń: 5726
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - Zasada przedsiębiorczości - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - Zasada przedsiębiorczości - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - Zasada przedsiębiorczości - strona 3

Fragment notatki:

Pytania i odpowiedzi na egzamin z podstaw organizacji i zarządzania

Odp: Zarządzanie to zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowania, przewodzenia i kontrolowania skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób efektywny, czyli sprawny (wykorzystujący zasoby mądrze, bez marnotrawienia) i skuteczny (działający z powodzeniem).
Ma na celu stworzenie systemu przekształceń organizacji ukierunkowując ją na osiąganie zysku poprzez zbudowanie odpowiedniego modelu procesu zarządzania z uwzględnieniem:
1. Odpowiedniej jakości procesu i w konsekwencji produktów i usług spełniających wymagania klientów,
2. Wytworzenie odpowiedniego środowiska pracy zadowalającego pracownika,
3. Uwzględnienie odpowiedzialności społecznej i etycznej oraz wpływu na otoczenie w funkcjonowaniu organizacji.

Zasada przedsiębiorczości oznacza gotowość i zdolność do podejmowania oraz twórczego rozwiązywania problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się możliwości oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków. Przedsiębiorczość to dążenie do maksymalnie twórczego wykorzystania zasobów, którymi rozporządza przedsiębiorstwo, w celu wykorzystania wszelkich szans, jakie pojawiają się w jego otoczeniu. Zasada przedsiębiorczości jest sposobem działania polegającym na podejmowaniu nowych, niekonwencjonalnych i ryzykownych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu. Jest to więc działanie skierowane na rozwój, mające nowatorski charakter.


Zarządzanie w organizacjach nastawionych na zysk:

Duże przedsiębiorstwa- ich przetrwanie od dawna zależy od sprawności i skuteczności Małe i początkujące przedsiębiorstwa- w dużych firmach strata tysięcy dolarów nie zagrozi ich przetrwaniu, natomiast co innego w małych firmach, dlatego i one potrzebują niesamowicie skutecznego i sprawnego zarządzania.

Zarządzanie międzynarodowe- wiele dużych firm ma siedziby w innych krajach, nie ogranicza się ono tylko do organizacji nastawionych na zysk, 2) Zarządzanie w organizacjach nie nastawionych na zysk (niekomercyjnych) - ich celem jest edukacja, usługi socjalne, bezpieczeństwo publiczne i wypoczynek

 • organizacje rządowe- wliczają się tu np.. wszystkie dziedziny wojskowości, państwowe zarządy autostrad, itd są finansowane z pieniędzy podatników
 • organizacje edukacyjne- sprawne wykorzystanie zasobów ma również istotne znaczenie w działalności szkół publicznych i prywatnych, uniwersytetów
 • Instytucje ochrony środowisk (…) … i frustracje; stabilność emocjonalna i samokontrola emocji;
 • silna motywacja wewnętrzna - przejawiająca się wytrwałości i konsekwencją w działaniu; „asertywność" - planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy pracowników;
 • ekstrawersja (ale tylko przy realizacji ważnych zadań).

(...)


Istota planowania (scharakteryzuj na podstawie poznanej teorii - analiza 5 sił Portera, macierz BCG, analiza SWOT)

Odp: Planowanie jest jedną z funkcji procesu zarządzania. Jest to czynność polegająca na wyznaczaniu celów organizacji oraz doborze

… i planowanie, pracownicy, partnerstwo i zasoby, procesy.


Amerykańskie, europejskie i japońskie podejście do zarządzania.

Odp: Model europejski

 • Zarządzanie między ekstremami
 • Orientacja na ludzi
 • Zarządzanie m-dzy nar.różnorodnością
 • Wewnętrzne negocjacje

- jednostka czy firma
- indywidualizm czy kolektywizm
- orientacja na długie czy krótkie terminy
- wolność wyborów
- ostrożność przy zwolnieniach (odchodzi wiedza)
- społeczne kryterium wyboru
- respekt dla innych kultur
- autonomia w zarządzaniu lokalnym
- stały dialog ze związkami zawodowymi
- partycypacyjne zarządzanie

Model japoński

 • Długoterminowy wzrost
 • Jakość
 • Integracja
 • Konsensus

- wzrost - główny cel strategiczny - korporacjonizm
- adaptacja do potrzeb klienta
- perfekcjonizm
- jednostek z firmą
- między funkcjami
- zakorzeniony w kulturze
- sens…

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz