Podstawy metod budowy mostów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy metod budowy mostów - wykład - strona 1 Podstawy metod budowy mostów - wykład - strona 2 Podstawy metod budowy mostów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy metod budowy mostów
Obiekt mostowy przeprowadza trasę komunikacyjną ponad przeszkodą, która naj­częściej już istniała przed jego wybudowaniem. Rzadkie są przypadki, gdy most buduje się w suchym terenie, a następnie przekłada się koryto rzeki lub gdy wiadukt jest budowany przed wykonaniem drogi pod spodem. A zatem przeszkoda wodna czy sucha jest często utrudnieniem w budowie obiektu mostowego.
Realizację budowy mostu rozpoczyna się od wykonania fundamentów i podpór, po wcześniejszym zagospodarowaniu terenu budowy i wytyczeniu obiektu. W terenie suchym, gdy przewidziano fundamenty bezpośrednie należy wykonać wykop szero-koprzestrzenny bądź rozparty powszechnie znanymi sposobami, następnie odwodnić go oraz zabezpieczyć przed napływem wody powierzchniowej i gnintowej. Wykona­nie fundamentu i korpusu podpory, przynajmniej do powierzchni terenu, nie nastręcza w tym przypadku specjalnych kłopotów.
Podobnie z wykonaniem fundamentów palowych (rys. 6.1) bądź studni funda­mentowych nie są związane dodatkowe utrudnienia. Przy zagłębieniu studni o więk­szych wymiarach można ułatwić prace, wtłaczając wokół zewnętrznych ścian wodę, sprężone powietrze, bądź zawiesinę tiksotropową w celu zmniejszenia oporów tar­cia lub zwiększając siłę potrzebną do wciskania studni poprzez wykonanie np. ko­tew gruntowych i zamontowanie siłowników hydraulicznych.
W przypadku podpór usytuowanych w obrębie przeszkody wodnej wykonanie fundamentów i podwodnych części korpusu podpór jest bardziej skomplikowane.
Do osłony miejsca wykonania fundamentów, szczególnie usytuowanych blis­ko brzegu, mogą być stosowane grodze-groble ziemne uszczelnione np. warstwą gruntu nieprzepuszczalnego (rys. 6.2). Przy małej głębokości wody popularne są ścianki szczelne wykonywane z grodzie stalowych wbijanych w dno (najlepiej po­dwójne z warstwą uszczelniającą) albo z użebrowanej blachy jako konstrukcja osło­nowa osadzona na dnie i uszczelniona od spodu tzw. korkiem betonowym, wykona nym metodą betonowania pod wodą. Na rysunku 6.3 podano przykład konstrukcji osłonowej, która po napełnieniu komór wodą może być osadzona na dnie, a po wy­konaniu podpory i wypompowaniu wody z komór - całkowicie zdemontowana. Pod osłoną grobli czy ścianki szczelnej można wykonywać fundamenty bezpośrednie lub z pali zwieńczonych płytą betonową ułożoną na korku uszczelniającym. Przy większych głębokościach płytę zwieńczającą można wykonać nad dnem (rys. 6.4), stosując wysoki ruszt palowy; do budowy pali fundamentowych w osłonie rurowej można wykorzystać pływającą skrzynię stalową, będąc jednocześnie deskowaniem straconym płyty zwieńczającej.
W celu wykonania fundamentów mogą też być budowane sztuczne wyspy, z których będą zapuszczane studnie (rys. 6.5), czy też pod osłoną np. szczelnych ścian szczelinowych wykonywane fundamenty bezpośrednie (rys. 6.6). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz