Podstawy ekologii krajobrazu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy ekologii krajobrazu - omówienie - strona 1 Podstawy ekologii krajobrazu - omówienie - strona 2 Podstawy ekologii krajobrazu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ekologii krajobrazu
Poziomy różnorodności biologicznej w krajobrazie:
poziom gatunkowy - obiekty oceny różnorodności: gatunki, inne to taksony, np. rodziny, grupy gatunków, np. formy wzrostu, klasy wielkości, klasy wymagań siedliskowych.
Obiekty określania różnorodności: ekosystem:
typ ekosystemu
regionu
większe jednostki
np. porównanie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej.
poziom krajobrazowy niezależny od położenia:
Obiekty różnorodności (charakterystyki systematyczne): ekosystemy (wg. zbiorowisk roślinnych), typy ekosystemów (wg. typów użytkowania lub typów siedlisk).
Miary: udział procentowy, liczba.
Jednostki odniesienia: krajobraz, region.
Powierzchnia odniesienia: cała powierzchnia, jednostka powierzchni.
Poziom krajobrazowy zależny od położenia:
Obiekty różnorodności: ekosystemy wg. Zbiorowisk roślinnych.
Typy ekosystemów wg. użytkowania lub wg. typów siedlisk.
Miary: kontrast, liczba granic, indeks kształtu.
Jednostki odniesienia: krajobraz, region.
Antropopresja i bioróżnorodność.
skala mozaiki - rozmiary płatów zbiorowisk. Badania roślinności nad jeziorem Wigry wykazały, że im wyższy poziom przekształceń antropogenicznych, tym mniejsza jest wielkość płatów. Przy tym samym stopniu odkształceń najmniejsze płaty występują na siedliskach mokrych a największe na suchych. Zwiększenie poziomu antropopresji prowadzi do powtórnego zwiększenia płatów.
Zmiany w szacie roślinnej łąk doliny Nidy w okolicy Modrzew:
roślinność
1961 r.
1985 r.
Liczba typów zbiorowisk
Liczba typów zbiorowisk wspólnych dla obu okresów
Liczba oddzielnych płatów
14
6
21
13
6
17
Wskaźnik podobieństwa topologicznego
0,44
0,44
Flora lokalna
1961 r.
1985 r.
Liczba gatunków
Liczba gatunków wspólnych dla obu okresów
374
323
361
323
skala mozaiki - rozmiary płatów zbiorowisk.
Zwiększenie poziomu antropopresji prowadzi do powtórnego zwiększania płatów.
GRIME: Przy średnim poziomie zakłóceń, np. z powodu antropopresji ograniczona jest żywotność osobników gatunków dominujących w ekosystemie - najwięcej gatunków znajduje warunki do życia (nie są wypierane przez dominantów), zwiększa się bogactwo gatunkowe. Przy nasileniu zakłóceń spada liczba gatunków, bo niewiele jest gatunków zaadaptowanych do wysokiego poziomu zakłóceń.

(…)

…, przemieszczanie się mas powietrza, migracje organizmów.
Zmiany: cykliczne - pojawiają się co jakiś czas; fluktuacyjne - zróżnicowane pod wpływem czasu; kierunkowe - powodują zmiany krajobrazów (ekosystemów).
Od czego zależy tempo zmian:
klimat - komponenty nadrzędne nakładają ograniczenia na komponenty podrzędne:
opady (40mm/rok Mongolia północna, 120 - 200mm/rok okolice Irkucka)
od wysokości nad poziomem morza…
… w atmosferze: zależy od warunków klimatycznych, skala parowania na kuli ziemskiej jest bardzo duża
potoki zoogeniczne: przelot szarańczy, migracje ptaków, ławice ryb, przemieszczania karibu
grawitacyjne przenoszenie materiału po stoku: lawiny śniegu, błota, kamieniste - obniżenie poziomu wzniesienia, erozja na zboczu wydmy, zachodzi w miejscach użytkowania rolniczego, wybuchy wulkanów (lawa i popiół
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz