Podstawowe zagadnienia konsolidacji gruntów-karta do sprawozdania K4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia konsolidacji gruntów-karta do sprawozdania K4 - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie K4
Temat: Podstawowe zagadnienia konsolidacji gruntów
W dolinie rzecznej zostanie wybudowana zapora ziemna z piasków średnich o wysokości 5. 0 m, projektowany ciężar objętościowy gruntu w korpusie zapory ziemnej ma wynosić 20 kN/m3. W podłożu geologicznym przyszłej zapory wyróżnia się trzy zasadnicze warstwy geotechniczne:
Piaski średnie o miąższości 4.5 m o ciężarze objętościowym γ = 19 kN/m3 (w strefie powyżej zwierciadła wody gruntowej) i ciężarze objętościowym z uwzględnieniem wyporu wody γ' = 11.2 kN/m3 (w strefie poniżej zwierciadła wody gruntowej).
Namuły gliniasto-organiczne w stanie miękkoplastycznym (IL = 0.93) o miąższości 8.0 m i ciężarze objętościowym z uwzględnieniem wyporu wody γ' = 10.5 kN/m3.
Iły trzeciorzędowe w stanie twardoplastycznym (IL = 0.12), całkowicie nieprzepuszczalne o miąższości przekraczającej 20 metrów.
Zwierciadło wody gruntowej na analizowanym obszarze jest położone na głębokości 1 m poniżej powierzchni terenu.
Obliczyć całkowite osiadanie warstwy namułów oraz przeprowadzić ocenę przebiegu procesu konsolidacji tej warstwy metodą analityczno-graficzną (dla punktu położonego w połowie miąższości warstwy) wykorzystując wyniki badań edometrycznych próbki namułów pobranej ze środka warstwy:
Wysokość próbki w czasie badań:
Naprężenie [kPa]
Czas
[min]
25
50
100
200
100
50
25
0
25
50
100
200
1
19,853
18,411
17,602
16,784
16,02
16,59
16,938
17,116
17,389
17,223
17,012
16,511
2
19,772
18,355
17,583
16,713
16,171
16,672
16,957
17,192
17,37
17,193
16,992
16,482
5
19,58
18,237
17,512
16,592
16,290
16,740
16,978
17,251
17,34
17,144
16,891
16,393
15
19,229
18,086
17,263
16,402
16,382
16,803
16,989
17,263
17,31
17,091
16,789
16,237
30 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz